Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

Camilla Askebäck Diaz och Linda Larsson om digitaliserad matematik

 Camilla Askebäck Diaz,  och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla Askebäck Diaz, och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

”Genom att lyfta in verkligheten på lektionerna, framförallt med hjälp av digitala verktyg, så hittar man uppgifter som handlar om nuet, som berör eleverna och tillhör deras vardag.”

Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan i Stockholm och Linda Larsson, Karlbergsskolan i Köping. Arbetar som utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla skriver även på sin första bok om iPadanvändning i klassrummet.

Camillas blogg
Linda på twitter

Vår drivkraft är att vi vill att alla elever ska få samma möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, det vi har sett i skolan är att digitala verktyg kan vara en stor del av det som gör att varje elev kommer till sin rätt både när det gäller arbetsuppgifternas utformning men också olika behov att uttrycka sig och hitta motivation till att vilja utvecklas. Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare individanpassa och inspirera sina elever utifrån ett elevperspektiv.

Fortsätt läsa Camilla Askebäck Diaz och Linda Larsson om digitaliserad matematik

Hitta Nemo och hitta matematiken

TEDed är ett forum med lektioner som utgår från en kort film med spännande innehåll. Varje lektion har fyra delar. Se filmen, några övningar som får en att reflektera över innehållet. Fördjupande material och en diskussionsdel som antingen kan göras i klassrummet eller i forumet.

Den här lektionen

Tony DeRose från Pixar berättar hur alla dataanimation bygger på matematik. För att göra animerad film krävs kunskaper om geometri, koordinatsystem och multiplikation.

47 andra matematiklektioner hittar du under Math in real life

Sabine Louvet om Den gömda koden

Sabine Louvet, Ma/NO-lärare på Äppelviksskolan
Sabine Louvet, Ma/NO-lärare på Äppelviksskolan

Sabine Louvet är matte och NO-lärare på Äppelviksskolan i Stockholm. Hon är också programledare för Kalkyl, bloggar på Pedagog Stockholm och har medverkat i radioprogramserien Den gömda koden. Här nedan berättar hon om sitt förhållande till matematiken som finns överallt.

Fortsätt läsa Sabine Louvet om Den gömda koden

Digital Matematik

Grunden för den digitala världen är matematiken. Det hör vi redan på ”digitala” som kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Behov av snabba beräkningar

Det är med det binära talsystemet som all datakommunikation är uppbyggt och vore det inte för att militären behövde göra snabbare matematiska uträkningar, hade vi kanske inte haft datorer idag.

Matematik i digitala utmaningar

Så, på vilket sätt påverkas matematiken av det digitala samhället? Vi har fått en mängd nya verktyg att jobba med. Barn kan redan från tidiga år lära sig räkna genom appar och det finns allt från effektiva program som övar multiplikationstabeller, till häftiga matteäventyr att lösa på dator.

Programmering

Den stora skillnaden för matematikämnet är om vi plockar in programmering som ett element i matteundervisningen. Programmering kan användas på olika sätt. För yngre barn handlar det mest om att träna matematiskt tänkande genom att använda appar och robotar. För äldre elever kan man ta in det datalogiska tänkandet, problemlösandet, som något användbart i hela matematikundervisningen. Genom att träna sig på att hitta mönster, göra generaliseringar och algoritmer, tränas eleverna på att lösa problem av skiftande slag.

Läs mer

På Skolverkets sajt Omvärldsbloggen har Stefan Pålsson har skrivit om Matematik för den digitala generationen.

Kommentar: Texten är inte helt färdig. Vi vill gärna skriva mer om datalogiskt tänkande som grund för problemlösning.