Camilla Askebäck Diaz och Linda Larsson om digitaliserad matematik

 Camilla Askebäck Diaz,  och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla Askebäck Diaz, och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

”Genom att lyfta in verkligheten på lektionerna, framförallt med hjälp av digitala verktyg, så hittar man uppgifter som handlar om nuet, som berör eleverna och tillhör deras vardag.”

Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan i Stockholm och Linda Larsson, Karlbergsskolan i Köping. Arbetar som utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla skriver även på sin första bok om iPadanvändning i klassrummet.

Camillas blogg
Linda på twitter

Vår drivkraft är att vi vill att alla elever ska få samma möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, det vi har sett i skolan är att digitala verktyg kan vara en stor del av det som gör att varje elev kommer till sin rätt både när det gäller arbetsuppgifternas utformning men också olika behov att uttrycka sig och hitta motivation till att vilja utvecklas. Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare individanpassa och inspirera sina elever utifrån ett elevperspektiv.

För att skapa intresse för matematik krävs det nya grepp, att bara följa bokens kapitel skapar inte nyfikenhet i dagens samhälle där informationsflöde, kreativitet och tekniken går framåt i allt snabbare hastighet. Undervisningen får inte se ut som vi är vana vid från vår egen barndom, det gör inte samhället i alla fall.
Fundera över vad som händer när vi lyfter blicken ur matteboken? Om vi sätter matematiken i ett större sammanhang.

När vi funderar över det matematiska område som vi ska gå igenom, utifrån det centrala innehållet, så lägger vi fokus på att skapa en kontext och en verklighet för eleverna då matematiken alltid finns runtomkring oss. Genom att lyfta in verkligheten på lektionerna, framförallt med hjälp av digitala verktyg, så hittar man uppgifter som handlar om nuet, som berör eleverna och tillhör deras vardag.

Att kika runt på H&M-onlines REA och fundera över vad det innebär med att få rabatt och hur mycket det skulle kosta är betydligt mer intressant än att lösa standarduppgifter i matematikboken.

Att be eleverna kika in på lärarens favoritrestaurang för att bestämma på hur många olika sätt man kan välja från menyn skapar nyfikenhet, att sedan redovisa sitt svar i plansch-, tabell-, numbers-, bilder-, berättelse eller filmformat fångar elevernas bästa förmåga att redovisa det som de vill visa kunskapsmässigt, genom att höja motivationen.

Att sitta i en taxi och fotografera dekalen i taxibilen där kostnadsförslagen finns och skapa filmade uppgifter kring den dekalen, lägga upp filmen på klassen blogg så eleverna kan svara/lösa uppgifterna.
Lösningarna läggs sedan upp på klassens blogg för att synliggöra lärandet och där i flödet kan vi tillsammans diskutera fram elevernas olika lösningar. Eleverna får en förståelse för hur andra kamrater räknar och vi kan genom diskussioner komma fram till att det finns olika lösningar på ett problem.

Föräldrar kan följa med i flödet i bloggen och kan ge respons och feedback på elevernas lösningar, det blir en progression i lärandet. En blogg är fönstret mellan skolan och samhället utanför, man visar på/synliggör lärandet. Visa för andra vad vi jobbar med i skolan och varför.

“Matematik ska beröra och vara nära, bidra till nyfikenhet och öka intresse” – vår tes från föreläsningen om “Nya perspektiv i matematik”.

I LGR11 hittar vi:

“Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

“Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet”

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”
För att fånga detta MÅSTE vi hitta nya vägar.