But first: Let me take a selfie!

Uppdrag

Analysera 2 självporträtt från olika tider och ett eget självporträtt eller en selfie. Jämför de olika uttrycken.

Material

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Fortsätt läsa But first: Let me take a selfie!

Malin Jönsson om bildämnet

Skärmavbild 2015-02-02 kl. 21.41.21”Med tanke på det enorma bildflöde vi omringas av kan bildämnet bli ett av skolans absolut viktigaste ämnen, hoppas jag, under förutsättningen att undervisningens innehåll är tidsenligt. Att förhålla sig källkritisk till dessa bilder vi möter innebär även kunskap kring bildspråkets uppbyggnad och karaktär.”

Malin Jönsson arbetar f.n. på Sandgärdskolan strax utanför Borås och undervisar elever i årskurs 7-9.

Fortsätt läsa Malin Jönsson om bildämnet

Digital Bild

Bildämnet är ett av de viktigaste ämnena i det digitala samhället. Vi översköljs av bilder och filmer så fort vi öppnar en webbläsare.

Högre krav på visuell kompetens och källkritik

Vi kan själva producera eget innehåll i större utsträckning idag än för bara ett par år sedan. Det ställer högre krav på vår visuella kompetens. Vi måste bli mer källkritiska även till bilder och filmer. Med digitala verktyg är det lätt att manipulera bilder, men det är också viktigt att lära sig se bildval som ett sätt att styra känslor.

Unga använder bild- och videotjänster

Fundera ett ögonblick på hur det kommer sig att YouTube och Instagram är två av de största plattformarna som unga använder. Att bli youtubekändis är något som både är möjligt och för många eftersträvansvärt. På Instagram laddas det upp 60 bilder i sekunden. Enligt .SE:s Internetstatistik använder 62 procent av flickor, i åldern 12-15 år, Instagram dagligen jämfört med 45 procent av pojkarna.

Att forma sin identitet via internet

Genom den stora trenden med selfies (ett självporträtt taget med en utsträckt arm) har möjligheten till att presentera sig själv för andra, blivit ännu tydligare. Vi kan välja vilka bilder vi vill förmedla av oss själva. Det blir en snabb återkoppling genom att publiken kan gilla och kommentera. Att forma sin identitet via internet är både lättare och mer komplicerat än det var förr, när den enda offentliga bilden av tonårsjaget var bilden i skolkatalogen.

Här på Teacherhack finns ett lektionstips på temat selfies och bildanalys: But first: Let me take a selfie!

Rättigheter och skyldigheter

Återanvändning av bilder är något som finns med i kursplanen för bild, ända från 1-3. Det är dock först i 7-9 som kursplanen anger att eleverna ska möta innehållet rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. Det borde absolut finnas med redan från år 1. Att känna till att det finns upphovsrätt på nätet, samt licenser som Creative Commons som gör att man kan kringå upphovsrätten, borde ingå i den första undervisningen om bilder och internet.

Dela-kulturen

På internet frodas en speciell kultur som bygger på återanvändande av andras material, en remix-kultur. Det finns något fint i att bygga vidare på varandras material och se bilder och filmer som utvecklingsbara. Forskaren Cathy Davidson skriver i boken Now you see it, att vi borde titta mer på elevernas förmåga att hantera andras material. Det är en dimension av skapandet som fått större plats på internet och som kräver viss typ av kompetens, både när det kommer till utförande och de juridiska och etiska aspekterna.