Digital Engelska

Engelska är det dominerande språket på internet. Barn möter engelska via spel, appar och film från tidig ålder.

Nya arenor

Många unga möts online i olika spelvärldar och forum och kommunicerar på engelska både i skrift (chatt) och i tal. Det är vanligt att se instruktionsfilmer ”tutorials”, på YouTube för att lära sig nya saker. YouTube har också en helt egen genre av filmer ”Let’s play” där personer spelar dataspel och kommenterar sitt spelande. Den mest berömda är i nuläget PewDiePie, som är svensk men gör sina filmer på engelska. Han har miljoner tittare över hela världen. Att bli ”YouTubekändis” är idag en möjlig karriär och helt tydligt en lukrativ sådan om man lyckas. Vi har alltså en hel del nya arenor att använda engelska på. Interaktion på internet går oftast fort och ställer krav på att man både ska förstå och hitta ord omedelbart.

Behov av engelska i vardagen

Att bygga vidare på elevernas egna konsumtion och möta deras behov av kommunikationsmedel borde vara ett bra sätt att förhöja lusten att lära sig mer. I Vad gör unga på nätet? (sidan 88) beskriver Elza Dunkels mötet med en elev i åk 8, som skolkade mycket och fick IG i bland annat engelska. Det eleven gjorde när hon skolkade, var att läsa och översätta engelska på en rätt avancerad nivå. Hade eleven kunnat lockas till skolan om läraren lyckats fånga upp den informella kunskapen i engelska? Det kan vi inte veta, men Skolverket betonar i sitt kommentarmaterial till engelska att man ska ta vara på språket i omvärlden, till exempel i olika medier. ”Detta är ett ställningstagande som grundar sig både på forskning och på Skolverkets undersökningar som visar att motivationen och lärandet ökar när eleverna får tillgång till ett intresseväckande och levande språk från olika sammanhang” (sidan 6).

Här på Teacherhack finns flera lektionstips på temat träna språk via digitala utmaningar. Till exempel Analys av Facebooks datapolicy och Scratch som språkutvecklande arbete.

Sökstrategier för världsmedborgare

Förutom att ämnet är relevant och att användandet av digitala verktyg och internet kan höja motivationen, så har engelskan en viktig position för att stärka elevernas demokratiska deltagande i en digital och globaliserad värld. Genom kunskaper i engelska kan man ta del av andra länders nyheter, lagtexter, forskning och annat av intresse, utan att vara beroende av översättare. I ett lektionstips för historia (Webbens resurser WW1) funderar eleverna över vilka olika källor de får ta del av genom att kunna söka på olika språk. Engelskan är nyckeln till massvis av information.

Analys av avtalstexter – Engelska

Vilka uppgifter finns i min smarta enhet och vad får olika tjänsteleverantörer tillgång till? Var och hur lagras min data? Den här uppgiften handlar om att tolka användaravtal och redogöra för potentiella konsekvenser av texterna. Eleverna visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.

Uppdrag

Kolla på udraget ur Samsung Privacy Policy Details (innan och efter ändring) och George Orwells 1984. Hur har Samsung modifierat sitt avtal?

Ett annat sätt är att använda mer elevnära användaravtal till exempel Instagram’s Terms of Use.

På sidan Terms of service -didn’t read finns en översikt över några vanliga avtal som klassificeras efter en skala A till E.

Material

tweet-samsung-orwell

Tidsåtgång

En eller två lektioner

Fortsätt läsa Analys av avtalstexter – Engelska