Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa

2015-01-21_16.19.45Torbjörn ”Tobbe” Olsson

Tobbe är lärare i Idrott och hälsa på Värmdö Gymnasium. Han var länge en motståndare till digitala verktyg, då han upplevde det som något som tog fokus från nuet och gjorde eleverna disträ och mer stillasittande. Nu är han istället en stark förespråkare för att använda alla hjälpmedel som finns för att stärka eleverna i deras lärande. Han spelar in filmer för att visa exempel på rörelsemönster, flippar sina genomgångar och jobbar med appar som ubersense för att analysera elevernas framsteg.

Fortsätt läsa Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa

Digital Idrott och Hälsa

Idrott och hälsa kan så klart dra nytta av digitala verktyg som till exempel geocaching för orientering, eller aktivitetsarmband för att logga fysiska aktiviteter. Om vi inkluderar kunskap över hur vi kan leva hälsosamma digitala liv i begreppet digital kompetens så öppnas nya möjligheter för ämnet.

Motverka stillasittande

Med jämna mellanrum kommer larmrapporter om ökad fetma hos barn och oron för ett ökat stillasittande som följd av ett ökat skärmanvändande. Arbetsmiljöverket skriver till och med om datorer i skolan och hur man undviker datorrelaterade besvär redan i skolåldern. Ett syfte med undervisningen i idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Teacherhack föreslår därför att idrotten – utan att moralisera – tar hand om den digitala kompetensen som handlar mer om vårt fysiska välbefinnande i ett allt mer digitalt samhälle. Med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets effekter av långvarigt stillasittande och datorer i skolan kan eleverna resonera om hur de bäst ska lägga upp sina dagar.

Programmera rörelse

Att förstå ett par enkla kommandon och den grundläggande logiken i att bygga med kod är en del av en digital kompetens. Idrott och hälsa kan innehålla lekfulla uppdrag som går ut på att skapa rörelse på olika sätt. Det kan till exempel handla om att programmera dans.

Här på Teacherhack finns ett lektionstips som lär ut en förenklad bild av internet med hjälp av Internetkull!

Idrott och Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
– planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter
– olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
– genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
– förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 
Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa