Idrott och Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
– planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter
– olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
– genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
– förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 
Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa