Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå
Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå

Att ställa bra frågor utifrån det vi vet sedan tidigare samt kunna tolka och värdera svar vi får är vitala förmågor i det digitala samhället.

Kristoffer Nordekvist arbetar på Montessoriskolan Luleå där han undervisar i biologi, fysik, kemi och teknik i årskurs 7-9. Sedan våren 2015 även förstelärare med fokus på hur skolan använder digitala resurser och vilka röda trådar som löper genom hela skolenheten. Kristoffer är intresserad av att ställa frågor, formativ bedömning, aktivering av eleverna samt digitala hjälpmedel.

Bloggenär framförallt till för Kristoffers elever, men alla är välkomna.

Kristoffer på twitter: @knordekvist. Twittrar mest om digitala hjälpmedel, frågeställningar, naturvetenskapliga nyheter och #dagensintrofråga som ställs till eleverna i början av lektionerna (beror på ämnet de läser).

Här berättar Kristoffer om hur han ser på vikten av att ställa bra frågor:

Fortsätt läsa Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Vad kostar mobilen?

När vi köper mobiltelefoner pratar vi mest om vilken av de nyaste modellerna som är coola och snygga. Vi undrar vad som är billigast, med eller utan abonnemang? Hur ofta ställer vi oss frågan vilken mobil som är bäst för miljön? Tänker vi på hur arbetarna som tillverkar telefonerna har det i fabrikerna?

Just nu, i skrivande stund, har det sålts mer än 3 miljoner mobiltelefoner  bara idag. Med en sådan marknad är det enormt viktigt att vi ser över hur de tillverkas, används och återvinns.

Mobiltelefonerna innehåller mineraler som dels är ändliga resurser, dels orsakar för tidig död vid brytningen av dem. Människorna som jobbar på fabrikerna där mobilerna tillverkas utsätts för kemikalier som vi anser så giftiga att vi inte får öppna ens en endaste telefon i skolmiljö, på grund av giftigheten.

Ta reda på vad vårt mobilanvändande kostar vår natur och andra människor på jorden.

Fortsätt läsa Vad kostar mobilen?

Digital Kemi

En digitaliserad värld skapar nya behov. Teknikkonsumtionen ökar, batteritiden ökar och lagringsutrymmen ökar. Samtidigt är den tekniska produktionskedjan inte okomplicerad ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett digitalt kretslopp

Kursplanen för kemi anger att eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Redan åk 1-3 inkluderar kunskaper om källsortering och om materialet i vardagliga föremål. De äldre eleverna (åk 4-6) lär sig om materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter. Det centrala innehållet för åk 7-9 innehåller både livscykelanalys av några vanliga produkter och människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Livscykeln hos en smart telefon

Kemin kan vara en nyckel till att förstå energiomvandlingar och materiens kretslopp i digitala produkter. Tänk att följa hela livslängden hos en så kallad ”smart” telefon. Produkten Fairphone har en väldokumenterad produktionsprocess, från gruvdrift till tillverkning, och även strategier för återvinning. Förutom att beskriva kemiska sammanhang sätter eleven sin digitala vardag i ett globalt sammanhang.

Nutida upptäckter

Dessutom ska åk 4-6 behandla nutida upptäckter inom kemiområdet för och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. Mobila telefoner till exempel är idag en given del av dagens tekniska och sociala digitala infrastruktur. Och batteritiden som styr oss beror på den kemiska energins omvandling till elektrisk energi!

Skärmar och kemiska processer

En digitaliserad värld innebär att vi spenderar många och långa stunder vid skärm. I kunskapskraven för både åk 6 och åk 9 ska eleverna kunna söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Just nu pågår forskning på sömnlabbet i Uppsala angående om – och i så fall hur – det blåa ljuset från skärmar påverkar sömnhormonet melatonin. Det låter ju inget vidare. Men, hur funkar det? Stämmer det? Den digitala dimensionen i de naturvetenskapliga ämnena sätter fokus både på de grundläggande förutsättningarna och på aktuell forskning angående hur vi interagerar med tekniken.

Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
– genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
– använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i kemi