Programmera Arduino

Magnus Carlenäs på Rolftorps skola i Varberg undervisar år 7-9, för andra året med Arduino. Han dokumenterar sitt arbete på webbsidan Arduino.moobis.se. Sidan kommer att bli mer innehållsrik allteftersom.

Meningen är att man ska kunna lära känna en komponent i taget och lösa lite olika problem parvis genom Scratch4arduino eller mblocks. Eleverna får där efter en lite större uppgift att lösa individuellt.

Programmeringen används som ett medel för att jobba med flera av Teknikämnets centrala innehåll (t.ex. styr och regler med elektronik) och kunskapskrav. Exakt innehåll och krav kommer att presenteras på bloggen.

Magnus jobbar i helklass och just nu är det ca 15 st Arduinos igång samtidigt vilket är lite svettigt emellanåt, men roligt, hälsar han.

Magnus finns på Twitter:
@mcarlenas

Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå
Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå

Att ställa bra frågor utifrån det vi vet sedan tidigare samt kunna tolka och värdera svar vi får är vitala förmågor i det digitala samhället.

Kristoffer Nordekvist arbetar på Montessoriskolan Luleå där han undervisar i biologi, fysik, kemi och teknik i årskurs 7-9. Sedan våren 2015 även förstelärare med fokus på hur skolan använder digitala resurser och vilka röda trådar som löper genom hela skolenheten. Kristoffer är intresserad av att ställa frågor, formativ bedömning, aktivering av eleverna samt digitala hjälpmedel.

Bloggenär framförallt till för Kristoffers elever, men alla är välkomna.

Kristoffer på twitter: @knordekvist. Twittrar mest om digitala hjälpmedel, frågeställningar, naturvetenskapliga nyheter och #dagensintrofråga som ställs till eleverna i början av lektionerna (beror på ämnet de läser).

Här berättar Kristoffer om hur han ser på vikten av att ställa bra frågor:

Fortsätt läsa Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Digital Teknik

Ett syfte med teknikämnet i grundskolan är att göra tekniken synlig och begriplig, eftersom den omger oss hela tiden. I dag är den digitala tekniken än mer central än för några år sedan, därför bör den lyftas in så tidigt som möjligt. Med en tendens till snudd på övertro på tekniken, är det viktigt att reflektera över vad som verkligen kan lösas av digitala verktyg och vad som är mänskliga problem som måste lösas med andra medel. Det går inte att skapa appar till allting och det går inte att filtrera bort allt elände i världen. Det är en minst lika viktig insikt, som att det går att finna nya lösningar. Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö är därför en förmåga som ligger till grund för teknikämnets innehåll och kunskapskrav.

Kursplanen tar inte upp tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information som ett centralt innehåll förrän i år 7-9, men det betyder inte att vi inte kan inkludera det redan tidigare. Med hjälp av verktyg som LEGO Mindstorms, Little Bits, ArduinoKano,  Raspberry Pi och makey makey går det att jobba med mekanik, konstruktion, hållfasthet och elektricitet till exempel, samtidigt som eleverna lär sig styra med hjälp av programmering.

Vi tror att det är viktigt att redan tidigt börja fundera över hur den digitala tekniken påverkar oss. Vad innebär det för oss om föräldrar kan hålla koll på sina barn via appar ? Vad innebär det att vi umgås med vänner via datorn eller mobilen? Hur mycket el är vi beroende av och hur påverkar det miljön? Det här med att operera in chip i handen, är det praktiskt eller en tokig idé? Vart vill vi att den tekniska utvecklingen ska ta oss? Vi är till viss del med och påverkar den.

Undervisa åk 3 om datorer och internet

Teknik år 7-9

Uppdrag: Eleverna ska lära sig mer om ett område, t.ex. hur internet fungerar, och göra ett lektionsupplägg för att undervisa elever i år 3.

Material som behövs:

Inledningspresentation i keynote

Fakta om de olika områdena (se länkar nedan). Ge länkar eller skriv ut PDF:er.

Eftersom eleverna kan jobba med papper och penna, är internet och datorer/plattor inget krav.

Tidsåtgång: 8×40 minuter (ev längre för redovisningar i år 3)

Fortsätt läsa Undervisa åk 3 om datorer och internet