Skriv egen kod

Teknik och Matematik år 1-3
egen kod fsk

Innehåll: Ge eleverna en inblick i vad programmering är och några grundprinciper för hur man skriver kod.

Material som behövs:

Dator och projektor för att visa Keynote.

Papper och penna

Tidsåtgång: 60-80 minuter

I den här uppgiften får eleverna en grundförståelse till vad programmering är och hur datorer kommunicerar med kod. Det vill säga centrala innehållet i teknikämnet:

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 

Vi jämför också hur människor och datorer är väldigt olika i sitt sätt att förstå instruktioner. De är bättre än oss på att räkna, men vi är bättre på att förstå lite luddiga instruktioner och instruktioner i fel ordning.

När eleverna får träna sig på att skriva egen kod till varandra kommer matematiken in med följande centrala innehåll:

  • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd,
  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Hur?

1. Inled med att berätta om vad kod och programmering är.  Använd till exempel den här Keynote med kommentarer Ibland brukar grupperna bli väldigt engagerade och då kan introduktionen dra ut på tiden. Lagom tid för genomgång är ca 20 minuter, men om eleverna orkar gör det inget om det tar längre tid. Det viktigaste att eleverna får med sig är att datorn eller en robot måste ha väldigt precisa och exakta instruktioner, de måste skrivas i rätt ordning, måste vara enkla att tyda och får inte utelämna några delar.

2. Uppgift till eleverna: Beroende på gruppstorlek och rum och placering kan eleverna delas in på olika sätt, till exempel två och två som de sitter. Ibland har jag provat att låta elverna jobba i större grupper, men jag tycker det funkar bäst när de är två och två. Det kan man ju självklart variera så som det passar gruppen. Ibland låter jag eleverna skapa kod tillsammans, ibland får de skapa kod till varandra två och två. De ska skriva kod som gör att någon annan ska ta sig från en plats i klassrummet till en annan. Det är fritt fram för fantasin att flöda. Det här brukar bli lite stökigt när alla går runt och räknar steg och testar, men det gäller att ha is i magen, för det brukar vara väldigt roligt.

Lämplig tid för att låta eleverna jobba med kodskapandet är ca 20 minuter, då hinner inte allt för mycket kaos uppstå.

3. Prova kod. Eleverna eller grupperna byter kod med varandra och försöker lösa uppgiften.

4. Sammanfatta hur det gick för de olika grupperna. De problem som brukar uppstå är att den kod de skrivit varit för ofullkomlig, oklar, att de inte angivit precisa mått. Det blir då anledning till att prata om hur det matematiska språket är något vi har gemensamt och kan göra att vi vet hur långa steg man ska ta t.ex.

5. Eventuellt prova att skriva ny kod, efter att klassen kommit fram till vad som gör kod tydlig och lätt att förstå.