Sy en spelkontroll

IMG_2335PACMAN

Uppdrag: att designa och sy sin egen spelkontroll för att kunna spela Pacman på dator, genom en Makey Makey.

Material som behövs förutom vanlig slöjdutrustning:
Makey Makey Svenska instruktionsfilmer om makey makey finns här.
Konduktiv tråd och/eller Konduktivt garn

Tidsåtgång: 4-5 lektioner

I den här uppgiften ligger fokus på formgivandet, arbetsprocessen och hur eleverna utvecklar sina idéer. Arbetet ger tillfälle att träna på samtliga förmågor som slöjden har till syfte att utveckla:

– formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

– välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

– analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

– tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och  fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen kan eleven formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Hur?

  1. Inled med att presentera hur Makey Makey fungerar om eleverna inte är bekanta med den. Eftersom tyngdpunkten ska vara designuppgiften bör inte alltför lång tid gå åt till själva presentationen. Det viktiga för eleverna att förstå är att det handlar om att skapa kretsar som leder ström, att de kretsarna måste vara åtskilda och inte komma i kontakt med varandra eller annat ledande material. Detta är något eleverna kommer få brottas med under processens gång.
  2. Titta på pacman-spelet. Vilka estetiska drag kan man inspireras av när det kommer till spelet? Vad annat kan man ta fasta på vid designandet av spelkontrollen? Någon kanske tänker mer på själva fornen, andra på funktionen.
  3. Gå igenom vilka delar som måste vara med;

-fyra olika knappar att styra med (vill man kan man ha fler knappar, men för pacmanspelet behövs bara fyra).

-ledande tråd eller garn

-annat ledande material för den som önskar

4. Eleverna skissar på olika alternativ och funderar på lösningar. Erbjud en mängd olika material och tekniker för att få en bredd på idéerna, eller så väljer du en teknik du tycker eleverna behöver jobba med. Se till att samla alla skisser och material i valfri typ av portfolio för att dokumentera processen.

5. Under arbetets gång dokumenterar eleverna sitt arbete och gör reflektioner över sina justeringar.

6. Efter arbetet utvärderar eleven sin arbetsinsats och förklarar hur hen har tänkt i olika val av material, metod och design.

7. Avsluta med pacmanturnering med allas respektive kontroller.

IMG_2367

Viggo berättar om sitt jobb.