Cassandra Ströberg om att skapa nya versioner av en låt

Skärmavbild 2015-02-05 kl. 17.03.11 ”Vi vann tyvärr inte tävlingen vilket gjorde eleverna lite besvikna, men när vi utvärderade projektet så kom det fram att detta hade varit otroligt meningsfullt och lärorikt för dem, trots att de inte vann tävlingen. De hade haft kul och arbetat mot ett verkligt mål samtidigt som det lärt sig mycket.”

 

Cassandra Ströberg är musiklärare men går just nu en vidarutbildning för låtskrivare. Här berättar hon om ett projekt hon gjorde med årskurs 3 på Sjöstadsskolan i Stockholm, våren 2014.

Skärmavbild 2015-01-08 kl. 15.54.59Jag fick länken till Linnea Henrikssons hemsida av en bekant, där kunde jag läsa att Linnea tidigare hade bett olika artister göra egna tolkningar/ versioner av hennes låt Cecilia. Nu efterfrågade de nya versioner från oetablerade personer. När jag satt och lyssnade igenom låten Halmstad på väg till jobbet kom jag på en idé. På måndagar har jag nämligen fem olika grupper av 3:or, totalt 125 elever. Vi hade veckorna innan arbetat med musikstilar och instrumentgrupper. Jag fick en idé om att lotta ut de musikstilar vi arbetat med till de olika grupperna: Jazz, Country, Pop, Hip-hop, Electro. Undra hur eleverna skulle reagera om det fick läsa Linneas och Sonys efterfrågan om nya tolkningar av låten Halmstad.

När jag berättade för eleverna om den eventuella uppgiften sken eleverna upp och blev peppade. Vi läste tillsammans efterfrågan på hemsidan och lyssnade på låten Halmstad för första gången. De frågade direkt om de fick träffa artisten och där och då hade jag ingen aning. Varje grupp fick en var sin genre och hade många förslag på vad vi skulle kunna göra med låten: lägga till fler instrument – som är genretypiska, ändra i texten, översätta till engelska, speciellt viktigt för countryn.

Vi arbetade med detta projekt i 4 veckor och eleverna tyckte det var jätteroligt.

Vecka 1 arbetade vi med att lära oss låten samt skriva om text och översätta.

Vecka 2 arbeta vi med datorn som verktyg; I klassrummet hade jag min Mac och arbetade i musikprogrammet Logic. Där sökte vi på genretypiska instrument tillsammans och valde ut loopar som jag sedan använde mig av när jag producerade upp låtarna hemma.

Vecka 3 spelade vi in sången i helklass.

Vecka 4 lyssnade vi igenom slutresultatet och mailade in bidragen till Sony och Linnea. Då skrev jag tillsammans med eleverna ihop en kortare text där de fick beskriva vårt arbete.

Efter en vecka fick vi svar att vi var en av favoriterna i tävlingen, vi hade lyckats fånga Linneas och skivbolagets intresse. Linnea hade blivit så pass tagen att hon vill och komma och hälsa på mig och eleverna på skolan. Under hennes besök hade vi en kortare frågestund och sjöng igenom låten tillsammans med henne.

Vi vann tyvärr inte tävlingen vilket gjorde eleverna lite besvikna, men när vi utvärderade projektet så kom det fram att detta hade varit otroligt meningsfullt och lärorikt för dem, trots att de inte vann tävlingen. De hade haft kul och arbetat mot ett verkligt mål samtidigt som det lärt sig mycket.

Under samma månad fick jag ett samtal från Allsång På Skansen, de ville att barnen skulle vara med och sjunga tillsammans med Linnea. Detta var såklart dubbelt så roligt som att vinna tävlingen; barnen skulle få vara med i TV tillsammans med Linnea på bästa sändningstid.

Under arbetet jobbade vi med samtliga syftesmål för musikämnet då de fick förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Vi jobbade med följande centrala innehåll för år 1-3:
Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

Låtarna finns att lyssna på:

Framträdande på allsång finns att se på: