Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
– hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
– värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap