Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

But first: Let me take a selfie!

Uppdrag

Analysera 2 självporträtt från olika tider och ett eget självporträtt eller en selfie. Jämför de olika uttrycken.

Material

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Fortsätt läsa But first: Let me take a selfie!