Game on!

Uppgift

Skapa spel på idrotten utifrån några programmeringsbegrepp.

Material

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Utförande

STEG 1:
Om eleverna inte kan något om programmering är det bra att börja med övningen ”Styr roboten”. Förklara att alla datorer och robotar inte kan göra saker utan att få rätt kommando. Om instruktionerna kommer i fel ordning så blir det fel.
 
STEG 2:
Förklara begreppen:

  • sekvens = göra saker steg för steg
  • funktion = ett program i programmet som kan göras om och om igen
  • loop = göra samma sak om och om igen
  • villkor = OM något händer SKER något visst. ANNARS

STEG 3:
Med hjälp av programmeringsbegreppen ska eleverna skapa egna spel. Dela in salen i olika områden som varje grupp tar hand om. På sin yta och med det material de har, ska de skapa en dataspelsliknande lek.
 
För inspiration:

Koppling till kursplanen i Idrott och Hälsa (åk 4-6)

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese