Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa

2015-01-21_16.19.45Torbjörn ”Tobbe” Olsson

Tobbe är lärare i Idrott och hälsa på Värmdö Gymnasium. Han var länge en motståndare till digitala verktyg, då han upplevde det som något som tog fokus från nuet och gjorde eleverna disträ och mer stillasittande. Nu är han istället en stark förespråkare för att använda alla hjälpmedel som finns för att stärka eleverna i deras lärande. Han spelar in filmer för att visa exempel på rörelsemönster, flippar sina genomgångar och jobbar med appar som ubersense för att analysera elevernas framsteg.

Fortsätt läsa Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa