Sari Jylhä om Skype i klassrummet

sari”Mitt syfte med Skype har varit att skapa motivation och lust att använda språket.”

Sari Jylhä är engelsklärare på Bergskolan i Luleå. Läs här om hennes inspirerande arbete med Skype i klassrummet.

När det gäller förberedelser av Skype-sessioner så brukar jag inte ha någon strikt planering. När vi började med Skype hösten 2013 hade mina nior jobbat med Irland ett tag och också haft mail-kontakt med de irländska elever som de träffade på Skype. De fick sitta i mindre grupper och prata med ”sina” brevkompisar och till det tillfället hade de förberett specifika frågor om bl a hur skolsystemet såg ut på Irland, vilka framtidsplaner ungdomarna där hade – skulle de gå vidare till högre studier eller kunde de skaffa jobb när de gått ut skolan. De pratade också mycket om ”gaelic”, en variant av fotboll som är populär på Irland. De pratade om mycket annat också, irländarna var ju förstås nyfikna på hur vi klarade av att leva här uppe där det blir så kallt och mörkt på vintrarna.  Efter Skype-sessionen fick de berätta för de andra grupperna vad de fått veta och vad de pratat om.

Så för att sammanfatta det hela: En planering kan alltså bestå av att man etablerar en mail-kontakt med eleverna man ska Skypa med, tar reda på lite om landet/staden de bor i, förbereder frågor i förväg och att eleverna sedan redovisar vad de fått reda på (om de har Skypat i smågrupper).

När det gäller att bedöma samtal via Skype så kan man spela in med t ex Quicktime-player skärminspelning på MacBook. Jag brukar dock inte göra det (nu har eleverna PC så det går ändå inte). Däremot brukar jag bedöma video-brev som eleverna skickat de gånger vi haft svårt att hitta en Skypetid när tidsskillnaden varit för stor. Mitt syfte med Skype har varit att skapa motivation och lust att använda språket. De fortsätter ju att hålla kontakten via snapchat, FB och Skype – och det är ju egentligen tanken med det – att de inte bara ska använda engelskan i skolan på lektionerna utan också på fritiden i andra sammanhang.