Musiken och upphovsrätten

Hur fungerar upphovsrätten och vad måste man speciellt tänka på när det kommer till skapande av musik? Det här lektionsförslaget är ett samarbete mellan Samhällskunskaps- (rättigheter och rättsskipning) och Musikämnet.

Uppdrag

Ta reda på hur upphovsrätten fungerar när det kommer till musikskapande. Skapa egen musik med lagligt lånat/bearbetat material.

Material

Exempel på låtstölder

Tidsåtgång

Cirka 4 lektioner i samarbete med samhällskunskap

Upplägg för fyra lektioner musik/samhällskunskap

Lektion 1: Samhällskunskap. Hur fungerar upphovsrätten och vad måste man speciellt tänka på när det kommer till skapande av musik? Varför finns upphovsrätten? Hur skulle samhället påverkas om rätten togs bort? Vilka sociala, mediala, rättsliga och ekonomiska konsekvenser skulle det få för samhället? Diskutera om det finns möjligheter till uppdatering av upphovsrätten, med tanke på internet. Ett förslag kan vara att dela in klassen i mindre grupper och iscensätt diskussion mellan musikskapare och fildelare.

Lektion 2: Musik. Välj några av exemplen på låtstölder. Diskutera likheterna utifrån rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng. I vilka fall har artister blivit friade och när har de blivit fällda? Inom vilka premisser är det tillåtet att använda andras musik eller del av musik?

Lektion 3: Musik. Skapa eget musikstycke utifrån ett lagligt lånat material.

Lektion 4: Musik. Uppspel med tävlingsmoment där det gäller att höra vilken del som är lånad.

Arbetet ger eleverna tillfälle att jobba mot kursplanens samtliga fyra syftesmål i musik.

Musik: relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik: kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

  • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i /…/ rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela /…/ av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt /…/ ackompanjemang på ett ackordinstrument med ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument /…/ med tajming.
  • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, /…/ skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan /…/ en fungerande komposition.
  • Eleven kan föra /…/ resonemang om eget och andras musicerande.

Samhällskunskap: relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Samhällskunskap: kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

Eleven har /…/ kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /…/ samband inom olika samhällsstrukturer.


Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese