Analys av avtalstexter – Engelska

Vilka uppgifter finns i min smarta enhet och vad får olika tjänsteleverantörer tillgång till? Var och hur lagras min data? Den här uppgiften handlar om att tolka användaravtal och redogöra för potentiella konsekvenser av texterna. Eleverna visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.

Uppdrag

Kolla på udraget ur Samsung Privacy Policy Details (innan och efter ändring) och George Orwells 1984. Hur har Samsung modifierat sitt avtal?

Ett annat sätt är att använda mer elevnära användaravtal till exempel Instagram’s Terms of Use.

På sidan Terms of service -didn’t read finns en översikt över några vanliga avtal som klassificeras efter en skala A till E.

Material

tweet-samsung-orwell

Tidsåtgång

En eller två lektioner

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

Eleven kan förstå /…/ i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att /…/ redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med /../ resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.


Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese