Scratch som språkutvecklande arbete – moderna språk

Uppdrag: Programmera spel i Scratch på spanska

Skärmavbild 2015-01-29 kl. 13.34.45

Material som behövs:

Datorer; PC eller Mac.

Chromebooks SKA fungera, men enligt frågeforum har vissa fortfarande problem.

På iPad kan man få Scratch att fungera genom att ladda ner webbläsaren Puffin (betalversionen 38 kr) som då gör att iPad kan läsa Flash.

Tillgång till internet är att föredra.  På PC eller Mac kan man ladda ner en gammal version av scratch och jobba offline.

Instruktioner på spanska

Instruktionskort till eleverna på spanska

Instruktionsfilmer på spanska

Tidsåtgång: minst 2 lektioner, beroende på upplägg

Scratch är den vanligaste programmeringsmiljön för barn, med 5 miljoner användare runt om i världen. Just därför är det så tacksamt att använda i språkundervisningen, då det finns många resurser på olika språk. Själva programmet finns översatt till 67 olika språk och det borde finnas resurser till de flesta av de språken. Vi har dock inte kontrollerat att det finns på alla, men här finns exempel på tyska franska och italienska resurser.

Det går att lägga upp lektionerna på väldigt många olika sätt, därför kan de också träna olika förmågor och visa på olika typer av kunskaper, beroende på fokus. Vi ser möjligheter att jobba med alla fyra syftesmål och flertalet kunskapskrav för moderna språk.

Hur arbetet läggs upp beror på hur du som lärare känner dig bekväm med Scratch och vad du vill ha ut av uppgiften. Om du själv aldrig har använt scratch kan det vara en idé att gå webbstjärnans introduktionskurser på kurs.webbstjarnan.se . Det är inget måste, utan du kan lika gärna lära dig tillsammans med eleverna på det språk ni jobbar med. Ibland kan det rent av vara en fördel att inte sitta inne med svaren själv, då det blir lätt att eleverna vill ha hjälp istället för att försöka lösa problemen själva.

För att arbetet inte ska ta alltför lång tid är det bra att begränsa uppgiften. Eleverna kan lätt sväva iväg och vilja göra otroliga skapelser. Exempel på uppgift kan vara att skapa ett enkelt spel eller en animation för att visualisera något område.

Genom arbetet ska eleverna utveckla sin förmåga att: 

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Följande centrala innehåll behandlas: 

  • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter
  • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9 som kan uppnås beroende på lärarens fokus:

Eleven kan förstå  innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig  med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig  med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.