Hitta Nemo och hitta matematiken

TEDed är ett forum med lektioner som utgår från en kort film med spännande innehåll. Varje lektion har fyra delar. Se filmen, några övningar som får en att reflektera över innehållet. Fördjupande material och en diskussionsdel som antingen kan göras i klassrummet eller i forumet.

Den här lektionen

Tony DeRose från Pixar berättar hur alla dataanimation bygger på matematik. För att göra animerad film krävs kunskaper om geometri, koordinatsystem och multiplikation.

47 andra matematiklektioner hittar du under Math in real life