Digital Matematik

Grunden för den digitala världen är matematiken. Det hör vi redan på ”digitala” som kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Behov av snabba beräkningar

Det är med det binära talsystemet som all datakommunikation är uppbyggt och vore det inte för att militären behövde göra snabbare matematiska uträkningar, hade vi kanske inte haft datorer idag.

Matematik i digitala utmaningar

Så, på vilket sätt påverkas matematiken av det digitala samhället? Vi har fått en mängd nya verktyg att jobba med. Barn kan redan från tidiga år lära sig räkna genom appar och det finns allt från effektiva program som övar multiplikationstabeller, till häftiga matteäventyr att lösa på dator.

Programmering

Den stora skillnaden för matematikämnet är om vi plockar in programmering som ett element i matteundervisningen. Programmering kan användas på olika sätt. För yngre barn handlar det mest om att träna matematiskt tänkande genom att använda appar och robotar. För äldre elever kan man ta in det datalogiska tänkandet, problemlösandet, som något användbart i hela matematikundervisningen. Genom att träna sig på att hitta mönster, göra generaliseringar och algoritmer, tränas eleverna på att lösa problem av skiftande slag.

Läs mer

På Skolverkets sajt Omvärldsbloggen har Stefan Pålsson har skrivit om Matematik för den digitala generationen.

Kommentar: Texten är inte helt färdig. Vi vill gärna skriva mer om datalogiskt tänkande som grund för problemlösning.