Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa

2015-01-21_16.19.45Torbjörn ”Tobbe” Olsson

Tobbe är lärare i Idrott och hälsa på Värmdö Gymnasium. Han var länge en motståndare till digitala verktyg, då han upplevde det som något som tog fokus från nuet och gjorde eleverna disträ och mer stillasittande. Nu är han istället en stark förespråkare för att använda alla hjälpmedel som finns för att stärka eleverna i deras lärande. Han spelar in filmer för att visa exempel på rörelsemönster, flippar sina genomgångar och jobbar med appar som ubersense för att analysera elevernas framsteg.

Fortsätt läsa Tobbe Olsson om Idrott och Hälsa

Laura Brännström om Musik

laura”Resan har givetvis inte varit så självklar för varken mig eller mina elever.Våra föreställningar av hur arbetet i skolan ska gå till har blivit ifrågasatta och då har vi behövt nya sätt att arbeta tillsammans.”

Laura Brännström är lärare i musik år 7-9 på Vårboskolan i Burlöv.

Lauras profil på Musiklärarportalen

Fortsätt läsa Laura Brännström om Musik

Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog
Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog

”Vi lämnar invanda mönster och seglar till en bättre värld. Alla i samhället måste ha en digital kompetens. Det innebär inte minst att vara källkritisk, ha kunskap om upphovsrätt, värna om integriteten och förstå de demokratiska spelreglerna. Skolans digitalisering handlar inte längre om att vilja eller inte, enligt styrdokumenten ska vi jobba i digitala miljöer.”

Tülay Gürgün är mediepedagog, legitimerad modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare, lärcenteransvarig och bloggare. Här berättar hon om hur hon jobbar med digitala verktyg med eleverna som läser turkiska som modersmål.

Fortsätt läsa Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Mikael Bruér om digitalisering av skolan

mikael bruer”För mig är digitaliseringen av skolan också viktig av ytterligare ett skäl. Det finns en demokratiaspekt i det hela. Vi vet inte vart framtiden landar men vi kan vara tämligen säkra på att den digitala utvecklingen kommer fortsätta gå framåt.”

Mikael Bruér. Lärare i Historia och Religion på Fagrabäckskolan i Växjö, en stor 1-1-skola med elever från alla olika samhällsgrupper med olika behov av hjälp, stöd och utmaningar.

Fortsätt läsa Mikael Bruér om digitalisering av skolan

Cassandra Ströberg om att skapa nya versioner av en låt

Skärmavbild 2015-02-05 kl. 17.03.11 ”Vi vann tyvärr inte tävlingen vilket gjorde eleverna lite besvikna, men när vi utvärderade projektet så kom det fram att detta hade varit otroligt meningsfullt och lärorikt för dem, trots att de inte vann tävlingen. De hade haft kul och arbetat mot ett verkligt mål samtidigt som det lärt sig mycket.”

 

Cassandra Ströberg är musiklärare men går just nu en vidarutbildning för låtskrivare. Här berättar hon om ett projekt hon gjorde med årskurs 3 på Sjöstadsskolan i Stockholm, våren 2014.

Fortsätt läsa Cassandra Ströberg om att skapa nya versioner av en låt