Krönika i Grundskoletidningen 1/15

När jag berättade om mina första försök med programmering på TeachMeet i mars 2013, mötte jag många oförstående blickar hos publiken. Leenden och vänliga applåder, men de flesta undrade nog vad jag höll på med. Likadant på jobbet. Kollegorna lät mig hållas, men det var inte så att de hakade på. Nu börjar det äntligen röra på sig. I en enkätundersökning i höstas, var det 72 grundskolor som provat att jobba med kod i någon form. I december var det 130. Det gör mig glad. Alla borde få den chansen. Alla vi som lever i ett digitalt samhälle borde få lära oss om hur det fungerar, lika väl som vi lär oss om den fysiska världen.

Min önskan inför 2015 är att vi får kraftfulla satsningar på fortbildning av lärarkåren. Och nej, jag tänker mig inte något ”IT-lyft” för 3,2 miljarder. Jag tänker mig inte ens att alla ska lära sig koda. Jag önskar bara att vi får tid avsatt för att ta oss an den kunskap vi behöver lära oss, så att vi själva kan agera som kloka medborgare i ett digitalt samhälle och hjälpa våra elever att göra detsamma.

Det kan tyckas ytligt vid första anblicken. Digitalkunskap? Kod? När eleverna inte når sina kunskapskrav. När pisaresultaten faller. När lärarna kämpar med att få ihop omöjliga ekvationer med elevernas behov och sin egen tidspress. Jag förstår att det känns motigt. Problemet är att vi redan haft internet i si sådär 20 år. Det är många år av kunskap som vi har att ta igen. Om vi inte börjar nu så hamnar vi ännu längre efter.

När nu 88% av alla 11-åringar använder internet varje dag, måste ta in den aspekten av samhället i skolan. Vi måste fundera på vad tekniken och internet gör med oss. Vi måste kunna reflektera över vilket internet vi vill ha. Vem ska hantera vår information? Ska vi rösta på politiker som är för statligt övertagande av internet? Eller ska vi hoppas på att Google tar över makten? Facebook är världens tredje största nation sett till invånarantal. Det är sådant vi har att hantera, vare sig vi själva använder nätet, eller inte. Internet är en del av vår värld och vi måste både förstå och lära ut hur den fungerar. Det handlar inte om att du som lärare måste hantera teknik, kunna använda smartboards och appar. Du behöver inte skaffa konto på instagram eller hänga på twitter och facebook. Det enda jag tycker en lärare måste kunna, är hur den digitala världen fungerar och hänger ihop. För att förstå det är det bra att börja med kod och programmering.