Brottskod 5101

Uppdrag

Diskutera påföljder för fildelningsbrott

Material

5101.se är en webbsida som säger sig förmedla allt som har med fildelning att göra. 5101 är helt enkelt brottskoden för fildelningsbrott. Sidan har inte uppdaterats sedan maj 2014 och den är gjord som en kampanj från Ung Pirat. Just på grund av detta har jag inte gett eleverna länken till sidan, men vi har jobbat med innehållet. Domarna är intressanta och bra underlag till diskussion.

Diskussionsuppgifter att skriva ut. Upphovsrätt och påföljder

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Utförande

STEG 1 Berätta om fildelning och upphovsrättslagen
STEG 2 Dela in klassen i mindre grupper och försök enas om vilka påföljder som de olika fallen borde få.
STEG 3 Dela resultaten i helklass. Skiljer sig svaren sinsemellan?
STEG 4 Eventuellt kan rätt svar gås igenom (alla domar finns på 5101.se utom nr 4 som är Per Gessle som inte dömdes för sitt brott. Det är en intressant sak att diskutera, varför han inte åtalades när han gjorde ett sånt grovt fel.). Problemet med påföljderna som utfärdats är att de ofta innefattar fler brott än bara själva fildelningsbrottet. Oftast tas datorn om hand i något annat ärende och då är det vanligt att den dömde har fler brott på sitt samvete, vilket inte alltid redovisas på sidan.
STEG 5 Vilka slutsatser kan vi dra av straffen för fildelning? Blir det fler eller färre som döms? Är det fler eller färre som fildelar? Hur ser DIGITOPIA ut? (alltså, vad är utopin för vårt digitala samhälle. Hur ska vi ha det framöver?)

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese