Fortbildning via radio: Filosofiska rummet

I radioprogrammet Filosofiska rummet tas olika samhällsfrågor upp och diskuteras under 45 minuter, av experter av olika slag. Det finns flera som knyter an till temat internet och digitalisering.

Bildning i Googletider

Demokratin i det digitala samhället

Övervakad och nöjd -om tillit i det digitala samhället

Jaget i det digitala samhället

Kontakt och avskärmning -ett samtal om människan och mobilen

Om konsten att leva i ett informationssamhälle