Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

Creepypasta -en ny genre

Jack Werner på besök i Sjöstadsskolan

Kommunikation på internet sker under helt andra former än vad vi är vana vid. Språket anpassas efter forum, vilket gör att gängse skrivregler inte längre gäller. Olika forum får sina egna regler.

Creepypasta är en speciell genre, som egentligen är störst på engelska, men som finns i bokform på svenska, sammanställd och översatt av Jack Werner.

Namnet Creepypasta är en lek med ordet Copypasta som kommer från copy, paste, dvs de kommandon som används för att kopiera och klistra in text till exempel. I många forum florerar dessa typer av texter, som återberättas och modifieras och vidareutvecklas.

Fortsätt läsa Creepypasta -en ny genre

Analys av Facebooks datapolicy

Var och hur lagras min data? Vem äger min data? Vad betalar vi med när en tjänst är gratis? Den här uppgiften handlar om att läsa och analysera texter som blir allt mer vanliga i en digital vardag – datapolicys. Vid sidan av den språkliga träningen reflekterar eleven om konsekvenser av att acceptera olika typer av användaravtal.

Uppdrag

Den här lektionen utgår från Facebooks datapolicy eftersom det är ett elevnära användaravtal. Uppdraget är att läsa igenom datapolicyn och resonera om vad innehållet innebär för användarnas integritet. Förslag på diskussionsfrågor: Hur är texterna utformade? Vem äger användarens lagrade data? Hur kan tjänsten vara gratis?

Material

Tidsåtgång

En eller två lektioner

Fortsätt läsa Analys av Facebooks datapolicy

Är du digitalsmartare än en femteklassare?

Logo till är du digitalsmartare än en femteklassareEleverna på Sjöstadsskolan skapade en lekutbildningsshow för att avsluta en kurs i integritet och säkerhet på internet. Är du digitalsmartare än en femteklassare?” feat Marcin de Kaminski är ett koncept som utvecklats av Karin Nygårds och hennes elever tillsammans med Marcin de Kaminski. Eleverna fick först i uppdrag att undersöka olika typer av webbaserade säkerhetsaspekter. Själva eventet gick ut på en lek där eleverna utmanade sina föräldrar, och Marcin de Kaminski, i att kunna saker om nätet. Kvällen avslutades med en föreläsning av Marcin.