Tiggare och journalistik

Som reaktion på Elisabeth Höglunds (journalist) text där hon misstänker att tiggeri är organiserat skrev Staffan Landin (frilansande skribent, journalistutbildad) texten Elisabeth Höglund, tiggare och journalistik. Staffan Landin låtsas att han är lärare på gymnasiet och ”rättar” texten så som han tänker sig att en svensklärare på gymnasiet  hade rättat den.

Fortsätt läsa Tiggare och journalistik

Brottskod 5101

Uppdrag

Diskutera påföljder för fildelningsbrott

Material

5101.se är en webbsida som säger sig förmedla allt som har med fildelning att göra. 5101 är helt enkelt brottskoden för fildelningsbrott. Sidan har inte uppdaterats sedan maj 2014 och den är gjord som en kampanj från Ung Pirat. Just på grund av detta har jag inte gett eleverna länken till sidan, men vi har jobbat med innehållet. Domarna är intressanta och bra underlag till diskussion.

Diskussionsuppgifter att skriva ut. Upphovsrätt och påföljder

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Fortsätt läsa Brottskod 5101

Hitta Nemo och hitta matematiken

TEDed är ett forum med lektioner som utgår från en kort film med spännande innehåll. Varje lektion har fyra delar. Se filmen, några övningar som får en att reflektera över innehållet. Fördjupande material och en diskussionsdel som antingen kan göras i klassrummet eller i forumet.

Den här lektionen

Tony DeRose från Pixar berättar hur alla dataanimation bygger på matematik. För att göra animerad film krävs kunskaper om geometri, koordinatsystem och multiplikation.

47 andra matematiklektioner hittar du under Math in real life

Kärleken övervinner hatet

Uppdrag

Undersök en näthatsdebatt och problematisera yttrandefrihetens gränser. Gör en vision för hur internet borde fungera och hur vi når dit.

Material

Pascalidous blogginlägg
DN-artikel om Pascalidous avhopp
DN om hat från vänster
gällande lagar
nätaktivism
Nazisternas yttrandefrihet

Pascalidous blogginlägg 2

Tidsåtgång

1 lektion

Fortsätt läsa Kärleken övervinner hatet

Creepypasta -en ny genre

Jack Werner på besök i Sjöstadsskolan

Kommunikation på internet sker under helt andra former än vad vi är vana vid. Språket anpassas efter forum, vilket gör att gängse skrivregler inte längre gäller. Olika forum får sina egna regler.

Creepypasta är en speciell genre, som egentligen är störst på engelska, men som finns i bokform på svenska, sammanställd och översatt av Jack Werner.

Namnet Creepypasta är en lek med ordet Copypasta som kommer från copy, paste, dvs de kommandon som används för att kopiera och klistra in text till exempel. I många forum florerar dessa typer av texter, som återberättas och modifieras och vidareutvecklas.

Fortsätt läsa Creepypasta -en ny genre

Den som är utan skuld, skriver första tweeten

I sociala medier uppstår ibland så kallade drev. Det är när många personer och medier reagerar tillsammans mot någon annan. En tweet från Justine Sacco fick till exempel enorma konsekvenser för henne. Här används en vanlig företeelse i sociala medier för att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Uppdrag

Berätta om Saccos öde eller låt eleverna läsa artiklarna nedan. Resonera om hur vi kan se på Justine Saccos, Sam Biddles och ”hatarnas” agerande utifrån Konsekvensetik, Avsiktsetik och Situationsetik.

Fortsätt läsa Den som är utan skuld, skriver första tweeten

Slut-shaming för hundra år sedan

Oavsett om vi är direkt drabbade eller inte är uthängningar av olika slag en del av vår digitala vardag. Genom att jämföra moderna med historiska skeenden ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Samtidigt skapar uppgiften viktiga samtal om uthängningar på sociala medier. Beroende på fokus kan uppgiften även inkludera förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Uppdrag

Jämför texten om ”slut-shaming” (2014, Marcin de Kaminski) och Albert Einsteins brev till Marie Curie. Vad säger de om likheter och skillnader mellan samhället idag och för 100 år sedan?

Material

  • Slut-shaming av Marcin de Kaminski (2014)
  • Albert Einsteins brev till Marie Curie (1911)

Tidsåtgång

1 lektion

Fortsätt läsa Slut-shaming för hundra år sedan

Mitt livs bästa köp

Uppdrag

Slutuppgift efter arbetet med Livet och Pengarna är att använda sig av förvärvad kunskap om konsumenträtt och internethandel för att göra en grundlig efterforskning för vad som är bästa konsumtionsalternativet för en önskad produkt.

Material

Livet och Pengarna från Konsumentverket.
Lärarhandledningen till Livet och Pengarna.
Ung konsument

Tidsåtgång

3-4 lektioner

Fortsätt läsa Mitt livs bästa köp