Digitopia – etik i åk 4

Uppdrag

Utforma ett eget Digitopia, alltså drömscenariot hur internet borde vara. Hur kan vi göra för att nå dit?

Material

Lektionen om Justine Sacco

Lektionsmaterial från nohate.se

Tidsåtgång

ca 4 lektioner

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

 

Kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

Eleven har /…/ kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /…/ samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett /…/fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra /…/ resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Utförande

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese