Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog
Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog

”Vi lämnar invanda mönster och seglar till en bättre värld. Alla i samhället måste ha en digital kompetens. Det innebär inte minst att vara källkritisk, ha kunskap om upphovsrätt, värna om integriteten och förstå de demokratiska spelreglerna. Skolans digitalisering handlar inte längre om att vilja eller inte, enligt styrdokumenten ska vi jobba i digitala miljöer.”

Tülay Gürgün är mediepedagog, legitimerad modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare, lärcenteransvarig och bloggare. Här berättar hon om hur hon jobbar med digitala verktyg med eleverna som läser turkiska som modersmål.

Fortsätt läsa Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Digitalt Modersmål

I en digitaliserad värld blir avstånd mindre viktiga. Kontakten med områden där modersmålet talas, blir lättare att upprätthålla. Kursplanen anger att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. För de elever som just kommit till Sverige kan internet vara en hjälp att bibehålla kontakten, medan elever som inte har någon egen relation till språket kan få en chans att utveckla just det.

Språk, kultur och normer

Av de ca 60 olika modersmål som det undervisas i, i Sverige, är det många som saknar läroböcker och andra texter att använda i undervisningen. Här kommer internet in som en stor möjlighet. Inte bara som källa till texter, utan även som förmedlare av kultur och normer. Genom att ta del av sociala medier på modersmålet kan eleverna få en insyn i hur jämnåriga lever och samtalar sinsemellan.

Filter och källkritik

Det faktum att sociala medier inte ens är tillåtet över allt är ytterligare en dimension till att förstå den kulturella bakgrund till modersmålet. Varför väljer Erdogan att blockera Twitter? kan ge en mångfacetterad diskussion genom att läsa om rapporteringen från turkiskt och svenskt håll. En annan ingång kan vara att diskutera varför Youtube som är bland det vanligaste tjänster unga i Sverige använder, är blockerat i flera länder. Genom kunskaper i modersmålet kan eleverna ta del av förstahandskällor och blir på så sätt en viktig tillgång i det källkritiska arbetet i skolan.

Kompletterar texter

Att läsa webbtexter finns inte med i det centrala innehållet förrän i årskurs 7-9, men det betyder inte att det inte kan behandlas innan dess. I kommentarmaterialet påpekas att det är att ”texter som kombinerar ord, bild och ljud” inte måste vara en text i traditionell mening, utan kan lika gärna vara ett dataspel till exempel. Hur modersmålet används i spel kan vara en väg att prova för att bygga på elevernas tvåspråkiga identitet.

Programmera på modersmålet

För elever med mindre utvecklade språkkunskaper i modersmålet kan programmering vara ett sätt att jobba med ordkunskap. Programmering kräver inte stora textmassor men att vi hittar precisa och exakta ord, vilket gör att vi kan resonera kring ordens betydelse för att hitta rätt. Prova att styra varandra med egen skriven kod på arabiska, för att se om kompisen gör det som är avsett.

Lektionstips

Här på Teacherhack finns ett lektionstips som handlar om Scratch som språkutvecklande arbete.

Läs mer

Scratch som språkutvecklande arbete – modersmål

I den här uppgiften tar eleverna del av instruktioner och löser programmeringsuppgifter i Scratch på modersmålet. Därigenom får eleverna flera tillfällen att träna sig i att lyssna, läsa och använda språket i en helt ny genre. Samtidigt introduceras eleverna i Scratch, som är en populär programmeringsmiljö för barn och unga. Scratch finns översatt till 67 olika språk.

Scratch screenshot

Uppdrag

Programmera spel i Scratch på modersmål

Material

  • Datorer; PC eller Mac. Chromebooks ska fungera, men enligt frågeforum har vissa fortfarande problem.
  • På iPad fungerar Scratch genom att man laddar ner webbläsaren Puffin (betalversionen 38 kr) som gör att iPad kan läsa Flash.
  • Tillgång till internet är att föredra.  På PC eller Mac kan man ladda ner en äldre version av scratch och jobba offline.
  • Instruktioner på turkiska
  • Instruktioner på spanska
  • Instruktioner på arabiska

Tidsåtgång

Minst 2 lektioner, beroende på upplägg

Fortsätt läsa Scratch som språkutvecklande arbete – modersmål