Scratch som språkutvecklande arbete – modersmål

I den här uppgiften tar eleverna del av instruktioner och löser programmeringsuppgifter i Scratch på modersmålet. Därigenom får eleverna flera tillfällen att träna sig i att lyssna, läsa och använda språket i en helt ny genre. Samtidigt introduceras eleverna i Scratch, som är en populär programmeringsmiljö för barn och unga. Scratch finns översatt till 67 olika språk.

Scratch screenshot

Uppdrag

Programmera spel i Scratch på modersmål

Material

 • Datorer; PC eller Mac. Chromebooks ska fungera, men enligt frågeforum har vissa fortfarande problem.
 • På iPad fungerar Scratch genom att man laddar ner webbläsaren Puffin (betalversionen 38 kr) som gör att iPad kan läsa Flash.
 • Tillgång till internet är att föredra.  På PC eller Mac kan man ladda ner en äldre version av scratch och jobba offline.
 • Instruktioner på turkiska
 • Instruktioner på spanska
 • Instruktioner på arabiska

Tidsåtgång

Minst 2 lektioner, beroende på upplägg

Scratch på olika språk

Scratch är den vanligaste programmeringsmiljön för barn, med 5 miljoner användare runt om i världen. Just därför är det så tacksamt att använda i språkundervisningen, då det finns många resurser på olika språk. Själva programmet finns översatt till 67 olika språk. Sök efter det språk du behöver genom att skriva scratch+programmering på respektive språk.

Det går att lägga upp lektionerna på väldigt många olika sätt, därför kan de också träna olika förmågor och visa på olika typer av kunskaper, beroende på fokus. Hur arbetet läggs upp beror på hur du som lärare känner dig bekväm med Scratch och vad du vill ha ut av uppgiften. Om du själv aldrig har använt scratch kan det vara en idé att gå webbstjärnans introduktionskurser. Det är inget måste, utan du kan lika gärna lära dig tillsammans med eleverna på det språk ni jobbar med. Ibland kan det rent av vara en fördel att inte sitta inne med svaren själv, då det blir lätt att eleverna vill ha hjälp istället för att försöka lösa problemen själva.

Exempeluppgift: skriv instruktioner

För att arbetet inte ska ta alltför lång tid är det bra att begränsa uppgiften. Eleverna kan lätt sväva iväg och vilja göra otroliga skapelser. Exempel på uppgift kan vara att skapa ett enkelt spel eller en animation för att visualisera något område. För att få eleverna att träna på att skriva instruktioner på modersmålet kan man ge i uppgift till eleverna att skriva till varandra, eller att de äldre skriver instruktioner till yngre elever som får jobba med scratch.

Genom att ta del av instruktioner på modersmålet och sedan lösa programmeringsuppgifter i Scratch på modersmålet, så får eleverna gott om tillfällen att träna sig i att lyssna (på instruktionsfilmer), läsa och sedan använda språket i en helt ny genre. Hela idén med Scratch bygger på att man kan dela projekt med varandra och därför kan man lätt se vad andra t.ex. turkiska barn har skapat och man kan remixa andras projekt och på så sätt få kontakt. Det går att skapa studior där man delar projekt med varandra.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap […]
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Synonymer och motsatsord.

Kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med flyt genom att välja och använda lässtrategier.
 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig i skrift med språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Eleven kan med ett fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen.

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese