Digitalt Teckenspråk för hörande

Maria Wahlund på Östervångskolan har hjälpt oss med den digitala dimensionen av teckenspråk för hörande.

Digitala verktyg en självklarhet och nödvändighet idag för att presentera, dela, ”läsa och skriva” på teckenspråk eftersom det inte finns någon skriven form av teckenspråk.

Det är mycket viktigt att ha gemensamt visuellt fokus i undervisning på och i teckenspråk så projektor, AppleTV eller  interaktiv skrivtavla används för genomgång och presentation i undervisningen. Om eleverna och pedagogerna har egna laptops eller iPads kan filma de sig själva. Små HD-kameror på stativ kan också användas för att filma och skapa teckenspråksproduktioner. Östervångskolan har även en inspelnings- och redigeringsstudio på skolan där de bland annat skapar nyhetssändningar till en infoskärm på teckenspråk.

Den digitala tekniken och internet har medfört helt nya möjligheter att dela och sprida teckenspråk. Man kan lätt lägga ut på youtube och på så sätt dela med sig av eget berättande. Facetime och andra appar för bildkommunikation ger möjlighet till direktkommunikation på sitt eget språk. Videochatten oovoo är populär.

På språkval på högstadiet på Östervångskolan har eleverna jobbat med att översätta och tolka sånger från svenska/engelska till teckenspråk. De har filmat in sångerna och lagt på vissa visuella effekter, redigerat. Det visades på julavslutningen. Att översätta sånger är vanligt i teckenspråksundervisning för hörande.

Ett nytt läromedel har kommit under hösten som heter Händernas Värld och är producerat av SPSM. Nybörjarmaterial i teckenspråk. Webbaserat. SPSM producerar även Ritade tecken som även finns som app.

Teckenspråket är inte internationellt, varje land har sitt eget teckenspråk även om det i många fall är lättare för två teckenspråkiga med olika språk att förstå varandra än hörande med olika språk. Det amerikanska teckenspråket lärs av många som har kontakter med teckenspråkiga i andra länder. Appen och webbsidan spread the sign finns för fraser på några olika teckenspråk.

På Östervångskolan har eleverna haft kontakt med andra länder bl a Australien. Eleverna skriver brev som de mailar och gjort filmer som delats på t ex vimeo och har haft lektion via Skype tillsammans Sverige och Australien. Eleverna tecknar på sitt teckenspråk och textar filmerna.

Tecknad film på teckenspråk

Eleverna använde appen istopmotion och gjorde en tecknad film.

Sen fick eleverna teckna hela historien medan en elev filmade med iPaden.

Vi la till ljud i iMovie. Efter det satte jag ihop de två filmerna i Explain everything så att allt blev en enda lång film, tillgänglig för alla.

Hade vi haft tid så borde vi ha textat filmen. Det gör man bäst i iMovie om man vill använda en iPad.