Programmering på Mälarhöjdens skola

Helena Dalivin och Jannike Kohinoor är lärare på Mälarhöjdens skola i Stockholm och är drivande i skolans IT-grupp för utveckling och implementering av digitala arbetssätt i skolan

”Det är inte magi det som sker på webben även om man som novis kan tro det. Programmering gör eleverna medvetna om det digitala sfärens utformning som till exempel internet samt ger dem möjligheten att i framtiden påverka densamma. Det ger sannolikt en känsla av medbestämmande i samhället och bidrar till en känsla av demokrati.”

Några av de färdigheter som kommer vara efterfrågade inom fem till tio år är kreativitet, systemtänkande, analytisk förmåga och problemlösning. Färdigheter som är efterfrågade för en framtid som programmerare, entreprenörer, forskare och övriga grupper som kommer leda den digitala revolutionen och informationssamhället. Idag finns det gott om utbildningsplatser för den här målgruppen på högskolor och universitet, men fördelningen mellan tjejer och killar är väldigt ojämn.

Så här har vi gjort på Mälarhöjdens skola:

För att få upp intresset för programmering bland ungdomar (och framför allt tjejer) har vi börjat med det som kallas blockprogrammering (eller drag and drop) i Scratch, learn.code.org och LEGOmindstormEV3. Där får eleverna se direkta resultat av sitt programmerande till skillnad från hur det ser ut när man skriver kod i tex Java, PHP eller HTML. Det blir för svårt och för tidsödande och många tappar intresset på en gång. Vår förhoppning är att arbetet med förprogrammerade block ska leda till en nyfikenhet för vad man kan skapa om man kan skriva hela koden själv så om/när blocken skapar begränsningar så tar de sig vidare in i kodspråkens underbara värld.

Girls Code: Vi startade projektet och it-klubben ”Girls Code” på Mälarhöjdensskola med tjejer i år 6. En idé vi fick då fördelningen av killar och tjejer i it-branchen är så ojämn. Vi var nyfikna på om det skulle göra någon skillnad om de fick möjligheten att programmera i tidig ålder i ren tjejgrupp vad de sedan skulle vilja göra/ jobba med som vuxna. Tjejerna träffas 1 gång/vecka under ca 2 timmar. Just nu är det full fokus på att programemra egna spel i scratch sim kompisarna sedan ska få testa när vi delar dem på vår årskursblogg. Även en hel del tjejsnack hinns med 🙂 Vidare i projektet kommer tjejerna även få testa på att skriva i reell kod på webben.

Stockköping; Det är ett samarbetsprojekt i programmering med en skola i Köping. Samarbetsskolorna ligger i Stockholm respektive Köping, resultatet blev Stockköping.se I samarbetet skalar vi bort klassrummets väggar till ett klassrum worldwide! Eleverna skypar i storklass och i grupper där fokus först har varit att lära känna varandra och att kollaborativt lösa uppgifter om programmering på sajten learn.code.org. Det här blir för eleverna ett rejält och reellt arbete för riktiga mottagare som testar, lyfter och konstruktivt utvecklar varandra gentemot skolan mål i programmering som finns att hitta både i matematik och svenska. Kika vidare på: Stockköping.se

Programmering i skolan är inte begränsad till tex matematik och teknik, det är viktigt att komma ihåg. Egentligen är det bara fantasin som sätter stopp för inom vilket ämne man kan jobba med programmering.

Helena och Jannike

Helena och Jannike hittar du även på Pedagog Stockholms sajt, på bloggen Urflippat.

Patrik Sandström om flippad fysik

Patrik Sandström, ma/fy-lärare, Norra Real
Patrik Sandström, ma/fy-lärare, Norra Real

Patrik Sandström undervisar i Fysik och Matematik på Norra Real i Stockholm. Tillsammans med kollegorna Daniel Barker och Lars Adiels, har Patrik varit del i ett forskningsprojekt om flippat klassrum, Jippi, för att undersöka effekterna av undervisningen.

Här berättar Patrik om hur han ser på effekterna av digitaliseringen av undervisningen.

Fortsätt läsa Patrik Sandström om flippad fysik

Carmen de Bruijckeere om maker culture

Carmen de Bruijckere, lärare på Runbacka skolor, Sollentuna
Carmen de Bruijckere, lärare på Runbacka skolor, Sollentuna

“Att leva i en värld som förändrar kräver att man kan förändra sig själv.

Carmen de Bruijckere är klasslärare i grundskolans tidigare år på Runbacka skolor (Runan) i Sollentuna. Här berättar Carmen om vad det innebär att undervisa yngre elever om programmering och makerkultur.

Fortsätt läsa Carmen de Bruijckeere om maker culture

Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå
Kristoffer Nordekvist, NO/TK-lärare på Montessoriskolan i Luleå

Att ställa bra frågor utifrån det vi vet sedan tidigare samt kunna tolka och värdera svar vi får är vitala förmågor i det digitala samhället.

Kristoffer Nordekvist arbetar på Montessoriskolan Luleå där han undervisar i biologi, fysik, kemi och teknik i årskurs 7-9. Sedan våren 2015 även förstelärare med fokus på hur skolan använder digitala resurser och vilka röda trådar som löper genom hela skolenheten. Kristoffer är intresserad av att ställa frågor, formativ bedömning, aktivering av eleverna samt digitala hjälpmedel.

Bloggenär framförallt till för Kristoffers elever, men alla är välkomna.

Kristoffer på twitter: @knordekvist. Twittrar mest om digitala hjälpmedel, frågeställningar, naturvetenskapliga nyheter och #dagensintrofråga som ställs till eleverna i början av lektionerna (beror på ämnet de läser).

Här berättar Kristoffer om hur han ser på vikten av att ställa bra frågor:

Fortsätt läsa Kristoffer Nordekvist om digitalisering av grundskolans NO-ämnen

Programmering på Edvardslundsskolan i Torshälla

Lotta Fröjdfeldt, IT-pedagog i Eskilstuna
Lotta Fröjdfeldt, IT-pedagog i Eskilstuna

Lotta Fröjdfeldt är IT-pedagog i Eskilstuna. Här berättar hon om arbetet med programmering i Scratch för klass 5D och 5E på Edvardslundsskolan i Torshälla under våren 2015:

Under tre veckor under våren har vi arbetat med programmering i skolan. Det har vi gjort för att skapa en grundförståelse för vad programmering är för något. Vi har också samtalat om hur mycket i vår vardag som stryrs av olika program, programmerade av någon programmerare.

Vi började vårt arbete med att skapa ”program” åt varandra med papperspilar som talade om hur en spelmark skulle gå på ett spelbräde. På det sättet lärde vi oss om begreppen ”instruktion”, ”program”, ”loop” och ”funktioner”.

Fortsätt läsa Programmering på Edvardslundsskolan i Torshälla

Camilla Askebäck Diaz och Linda Larsson om digitaliserad matematik

 Camilla Askebäck Diaz,  och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla Askebäck Diaz, och Linda Larsson, utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

”Genom att lyfta in verkligheten på lektionerna, framförallt med hjälp av digitala verktyg, så hittar man uppgifter som handlar om nuet, som berör eleverna och tillhör deras vardag.”

Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan i Stockholm och Linda Larsson, Karlbergsskolan i Köping. Arbetar som utbildningskonsulter samt förstelärare i digitala verktyg och Ma/NO-lärare.

Camilla skriver även på sin första bok om iPadanvändning i klassrummet.

Camillas blogg
Linda på twitter

Vår drivkraft är att vi vill att alla elever ska få samma möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, det vi har sett i skolan är att digitala verktyg kan vara en stor del av det som gör att varje elev kommer till sin rätt både när det gäller arbetsuppgifternas utformning men också olika behov att uttrycka sig och hitta motivation till att vilja utvecklas. Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare individanpassa och inspirera sina elever utifrån ett elevperspektiv.

Fortsätt läsa Camilla Askebäck Diaz och Linda Larsson om digitaliserad matematik

Digitalkunskap på Skönsmons skola

Mathias Mjörnheim IT-pedagog och Förstelärare i skolutveckling
Mathias Mjörnheim
IT-pedagog och Förstelärare i skolutveckling

”Största glädjen för mig är ändå när man hör elever prata med sina föräldrar när de blir hämtade på fritids om saker vi har pratat om på Digitalkunskapen eller hur jag får höra från deras mentorer att det vi gör förenklar deras arbete.”

Mathias Mjörnheim
IT-pedagog och Förstelärare i skolutveckling
@ITmagister

Skönsmons skola är en kommunal F-6 skola med precis under 400 elever. Runt 2010 började skolan moderniseras, gröna tavlor byttes ut mot whiteboards och projektorer sattes upp i alla klassrum. En revolutionerande förändring för många, äntligen kunde man streama film och jobba med webb på ett mer naturligt sätt. Mathias stannade dock inte där utan ville fortsätta utvecklingen och förbättra/förenkla och göra lärandet mer interaktivt. 2012 började skolan, som ett led i detta, att sätta in SMART-Boards på skolan. Det gjorde lärandet interaktivt, på riktigt.

Fortsätt läsa Digitalkunskap på Skönsmons skola

Sabine Louvet om Den gömda koden

Sabine Louvet, Ma/NO-lärare på Äppelviksskolan
Sabine Louvet, Ma/NO-lärare på Äppelviksskolan

Sabine Louvet är matte och NO-lärare på Äppelviksskolan i Stockholm. Hon är också programledare för Kalkyl, bloggar på Pedagog Stockholm och har medverkat i radioprogramserien Den gömda koden. Här nedan berättar hon om sitt förhållande till matematiken som finns överallt.

Fortsätt läsa Sabine Louvet om Den gömda koden

Koda i låg- och mellanstadiet

Marina Nordin, Lärare, Utsäljeskolan Huddinge
Marina Nordin, Lärare, Utsäljeskolan Huddinge

”Eleverna fick titta på verklig kod och hur appar utvecklade sig. De trodde ofta att det var lika enkelt att tillverka apparna som att använda dem. När de fick se kod för första gången häpnade de.”

Marina Nordin är lärare i Ma/NO/Svenska och Engelska Utsäljeskolan. Hon jobbar parallellt med utveckling av pedagogiska appar och arbetar aktivt med att digitalisera undervisningen. Marina har tidigare arbetat på ett IT-företag. Här berättar hon om sitt arbete med programmering på låg och mellanstadiet.

Fortsätt läsa Koda i låg- och mellanstadiet

Frida Monsén om digital kompetens

frida-monsen-teacherhack-2015
Frida Monsén, Digital utvecklingsledare, Fjällenskolan

”För mig handlar digital kompetens i grunden om demokrati och likvärdighet. Det är helt enkelt något vi måste arbeta med om vi vill ta läroplanens uppdrag på allvar.”

När Frida Monsén tog fram ett paket kring digital kompetens skapade hon fyra delar; hantera, skapa, dela och förstå. Här beskriver Frida Monsén sitt arbete med digital kompetens.

Fortsätt läsa Frida Monsén om digital kompetens