Lag och rätt på internet

De här uppgifterna handlar om den elevnära juridiken som tillämpas på nätet. Materialet kommer från Statens medieråds satsning No Hate Speech Movement.
No Hate Speech Movement

Uppdrag

Lyssna på en eller flera poddar och använd frågeställningarna i metodmaterialet för att diskutera vad som är okej och inte på internet.

Material

Tidsåtgång

En till två podcast per lektion (det finns totalt nio poddar)

Genomförande

Förberedelser: Förmodligen vill du lyssna igenom materialet först. En idé kan vara att samarbeta med flera lärare. Då kan ni dela upp de nio Juridik-poddarna (7-15 minuter långa) mellan er. Varje lektion eller hela temaprojektet kan avslutas med att eleverna sätter ihop en digitalsmart frågesport med juridiktema i Kahoot.

Ur Metodmaterialet till Juridik-poddarna:
”En del av frågeställningarna har till uppgift att skapa en djupare kunskap kring vilka typer av situationer som kan vara olagliga på internet. Andra är rena värderingsövningar för att få eleverna att fundera över sina egna beteenden, åsikter och ställningstaganden, och sedan diskutera dem med varandra. Processen är viktig. Ju mer genomtänkta värderingar eleverna skapar, desto större är chansen att de tar mer ansvar för hur de själva och andra beter sig mot varandra. Både i den fysiska och i den digitala världen.” (sidan 2, No Hate Speech metodmaterial)

Följande centrala innehåll behandlas

  • ÅK 4-6: Några olika [internetrelaterade] lagar och påföljder
  • Åk 7-9: Demokratiska fri och rättigheter [på nätet]
  • Åk 7-9: Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via sociala medier

Relevant kunskapskrav för slutet av årskurs 6

  • Eleven har /…/ kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /…/ samband inom olika samhällsstrukturer.

Relevanta kunskapskrav för slutet av årskurs 9

  • Eleven har […] kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då […] samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett […] sätt.
  • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då […] samband med […] resonemang.
  • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med […] resonemang och […] argument och kan då […] växla mellan olika perspektiv.