Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog
Tülay Gürgün modersmålslärare i turkiska och IKT-pedagog

”Vi lämnar invanda mönster och seglar till en bättre värld. Alla i samhället måste ha en digital kompetens. Det innebär inte minst att vara källkritisk, ha kunskap om upphovsrätt, värna om integriteten och förstå de demokratiska spelreglerna. Skolans digitalisering handlar inte längre om att vilja eller inte, enligt styrdokumenten ska vi jobba i digitala miljöer.”

Tülay Gürgün är mediepedagog, legitimerad modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare, lärcenteransvarig och bloggare. Här berättar hon om hur hon jobbar med digitala verktyg med eleverna som läser turkiska som modersmål.

Fortsätt läsa Tülay Gürgün om modersmålsundervisning

Scratch som språkutvecklande arbete – modersmål

I den här uppgiften tar eleverna del av instruktioner och löser programmeringsuppgifter i Scratch på modersmålet. Därigenom får eleverna flera tillfällen att träna sig i att lyssna, läsa och använda språket i en helt ny genre. Samtidigt introduceras eleverna i Scratch, som är en populär programmeringsmiljö för barn och unga. Scratch finns översatt till 67 olika språk.

Scratch screenshot

Uppdrag

Programmera spel i Scratch på modersmål

Material

  • Datorer; PC eller Mac. Chromebooks ska fungera, men enligt frågeforum har vissa fortfarande problem.
  • På iPad fungerar Scratch genom att man laddar ner webbläsaren Puffin (betalversionen 38 kr) som gör att iPad kan läsa Flash.
  • Tillgång till internet är att föredra.  På PC eller Mac kan man ladda ner en äldre version av scratch och jobba offline.
  • Instruktioner på turkiska
  • Instruktioner på spanska
  • Instruktioner på arabiska

Tidsåtgång

Minst 2 lektioner, beroende på upplägg

Fortsätt läsa Scratch som språkutvecklande arbete – modersmål