Ny lärarhandledning i Scratch på svenska

Christina Löfving har i samarbete med Stiftelsen för internetinfrastruktur (iis) gett ut en lärarhandledning i hur du kan använda Scratch i undervisningen. Teknik, matematik, musik, språk och bild är de ämnen som det finns lektionsplaneringar till.

Materialet är tydligt, enkelt att följa och med bra koppling till lgr11.

Ladda ner lärarhandledningen här.
click this

Scratch som språkutvecklande arbete – moderna språk

Uppdrag: Programmera spel i Scratch på spanska

Skärmavbild 2015-01-29 kl. 13.34.45

Material som behövs:

Datorer; PC eller Mac.

Chromebooks SKA fungera, men enligt frågeforum har vissa fortfarande problem.

På iPad kan man få Scratch att fungera genom att ladda ner webbläsaren Puffin (betalversionen 38 kr) som då gör att iPad kan läsa Flash.

Tillgång till internet är att föredra.  På PC eller Mac kan man ladda ner en gammal version av scratch och jobba offline.

Instruktioner på spanska

Instruktionskort till eleverna på spanska

Instruktionsfilmer på spanska

Tidsåtgång: minst 2 lektioner, beroende på upplägg

Fortsätt läsa Scratch som språkutvecklande arbete – moderna språk