Mitt livs bästa köp

Uppdrag

Slutuppgift efter arbetet med Livet och Pengarna är att använda sig av förvärvad kunskap om konsumenträtt och internethandel för att göra en grundlig efterforskning för vad som är bästa konsumtionsalternativet för en önskad produkt.

Material

Livet och Pengarna från Konsumentverket.
Lärarhandledningen till Livet och Pengarna.
Ung konsument

Tidsåtgång

3-4 lektioner


Efter att klassen jobbat med materialet Livet och Pengarna får eleverna som slutuppgift att göra sin egen konsumentundersökning. Eleven väljer själv en vara som hen vill köpa. På sidan ung konsument finns flera olika guider och checklistor att använda sig av. Till exempel att tänka på vid mobilköp , näthandel,  resor eller att tänka på ur hållbarhetssynpunkt.

Exempel på olika konsumtionsalternativ att jämföra mellan: 1. köpa i lokal affär, 2. köpa begagnat 3. köpa på nätet

Att jämföra mobiltelefoner var ett tacksamt ämne eftersom det tillkom reklamproblematik och lockpriser. Det blev en hel del intressanta analyser av annonser från Blocket också. Eleverna tog skärmdumpar till sina analyser.

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god  koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade  resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.


Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese