Kärleken övervinner hatet

Uppdrag

Undersök en näthatsdebatt och problematisera yttrandefrihetens gränser. Gör en vision för hur internet borde fungera och hur vi når dit.

Material

Pascalidous blogginlägg
DN-artikel om Pascalidous avhopp
DN om hat från vänster
gällande lagar
nätaktivism
Nazisternas yttrandefrihet

Pascalidous blogginlägg 2

Tidsåtgång

1 lektion

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och argument och kan då växla mellan olika perspektiv

Utförande

STEG 1: Läs blogginlägg och artiklar (förutom blogginlägg 2 av Pascalidou)

STEG 2: Diskutera vilka följder det får för vårt samhälle, om det går att tysta journalister med hat och hot. Vilka röster ska få höras i medier? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hat? Finns det hat som är legitimt? Är det rätt att hata den som hatar? Vilket samhälle vill vi ha och hur når vi dit?

STEG 3: Läs det andra blogginlägget av Alexandra Pascalidou.

STEG 4: Gör en vision för hur internet borde vara. Gör en strategi för att nå dit.

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese