Skype med världen som klassrum

I den här uppgiften har vi inspirerats av Bergskolan i Luleå som jobbat mycket med Skype i klassrummet. Skype är ett program som gör att du kan ringa, chatta eller videosamtala via internet. Det finns andra tjänster att använda, så som google hangout eller Lync, men fördelen med Skype är att det finns ett internationellt skolforum som vi vill tipsa om här.

Skype in the classroom är en tjänst där du som lärare registrerar dig och sedan får tillgång till en mängd olika resurser. Du kan leta samarbeten via olika lektioner, leta en lärare att samarbeta med, få kontakt med forskare eller varför inte prova Mystery skype, då eleverna får gissa sig fram till vilka de har framför sig?

Skärmavbild 2015-01-07 kl. 22.59.40

Skärmavbild 2015-01-07 kl. 22.59.29

Här finns det möjligheter för fysikläraren att ordna en skypelektion med Nasa för att diskutera hur olika leksaker klarar sig i rymden. Eller för biologiläraren att låta eleverna lyssna på Dr. Mikki McComb-Kobza som berättar om hammarhajens konstiga huvud.

Skärmavbild 2015-01-07 kl. 23.12.21En klass i Kansas vill gärna diskutera naturkatastrofer, en klass i Singapore söker samarbetspartners för ett konstprojekt.  Det finns en uppsjö av olika projekt som söker medarbetare. Det är bara att kasta sig in och utforska, eller släng ut en fråga själv.

I samband med Hour of code i december lanserades Guest speakers in computer science. Här kan du bestämma tid med någon som jobbar med datavetenskap, någonstans i världen. En svensk finns med också, men de flesta är i USA, så det gäller att tiderna kan matchas.

Skärmavbild 2015-01-07 kl. 23.02.52

Skype in the classroom är en utmärkt språngbräda ut i världen, men självklart kan man sköta det hela helt på egen hand. Att få möjlighet att fråga en forskare direkt är både stimulerande och effektivt.  När mina elever jobbade med området  Säkerhet och integritet hade vi samarbete med Marcin de Kaminski, som då forskade på Lunds Universitet om unga på nätet. Vi skypade både på bestämda tider och om vi råkade få en fråga när det passade Marcin att prata med klassen. Det var givande för alla parter. Att vuxna får möta elever och svara på deras frågor är nyttigare än vi lärare kanske tänker på. Vi är så vana att umgås med unga individer och vi blir bortskämda med den kreativitet som de ger oss. Att vi suddar ut klassrumsväggarna och låter omvärlden njuta lite av våra elever gynnar alla i samhället.

I läroplanens kapitel 2.2 om kunskaper står att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

I många ämnen i läroplanen är detta syften som återkommer i olika former.

En av de största fördelarna med internet är hur lätt det är att samarbeta med skolor över hela världen. Det finns en mängd olika sätt som man kan samarbeta på via bloggar, wikis, twitter, youtube eller varför inte via gemensam spelvärld?