Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.
 
Genom undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter,
– formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra teckenspråkiga i olika sammanhang och situationer, nationellt och internationellt.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för hörande