FAQ

Vilka är ni?

Hacka läroplanen! är ett projekt som drivs av Karin Nygårds och Terese Raymond. Vi har fått stöd från Internetfonden för att publicera den hackade läroplanen. Teacherhack är en ideell förening som startades för att ha en gemensam utgångspunkt för att arbeta med programmering och digital kompetens i skolan.

Vaddå hacka läroplanen?!?

Hacka som i att ta något redan existerande och twista till lite – förhoppningsvis till det bättre. Vi har lånat ordet från begreppet Life hacks. Urspungligen kommer ordet hacka från studenterna på MIT

Forskning och beprövad erfarenhet då?

De flesta lektionsförslagen handlar om att eleverna ska undersöka och diskutera olika aspekter av sitt digitala liv, så klassrumspraktiken i sig är inte nyskapande. Bara innehållet.

Wat? Programmera på svensklektionerna?! När tänker ni att eleverna ska lära sig att läsa?

För att programmera måste du läsa kod och instruktioner. Ett enda litet tecken på fel ställe sabbar ditt kommando. Koden och programmeringen inom svenskämnet handlar om att introducera eleverna för en specifik genre, fokuserad läsning och ett alternativt sätt att skapa med hjälp av text. Vi föreslår helt enkelt  att klassen tar ett begränsat antal lektioner under ett läsår och jobbar med läsning genom kod. Resterande tiden ägnas åt andra praktiker för att öva språkliga förmågor.

Varför ska jag lära mig programmera för att förstå internet? Jag måste ju inte veta exakt hur min bil funkar för att kunna köra den?

Samhällstjänster, demokratiska processer och informationsvägar blir allt mer digitaliserade. Dessutom har vi en situation där algoritmer kan processa vår ackumulerade data och göra långtgående analyser. Grunden för att göra medvetna val i en digitaliserad samtid är kod. Därför anser vi att ge en grundläggande förståelse för programmering och kod är skolans uppdrag.

Här berättar Karin om varför vi måste lära oss om kod.

Varför har vi slöjd i skolan när vi inte har kod?

Slöjd är ett av de mest kreativa ämnena vi har i läroplanen. Det enda där den kreativa processen synliggörs och betonas. För att förbereda eleverna på en framtid som är oviss, är kreativitet en viktig förmåga att främja. Då är det väl inte det ämnet vi ska ta bort i första hand? Vi ser gärna att man kan lägga in moment av programmering i slöjdämnet, för att få en större skapande helhet.