Frida Monsén om digital kompetens

frida-monsen-teacherhack-2015
Frida Monsén, Digital utvecklingsledare, Fjällenskolan

”För mig handlar digital kompetens i grunden om demokrati och likvärdighet. Det är helt enkelt något vi måste arbeta med om vi vill ta läroplanens uppdrag på allvar.”

När Frida Monsén tog fram ett paket kring digital kompetens skapade hon fyra delar; hantera, skapa, dela och förstå. Här beskriver Frida Monsén sitt arbete med digital kompetens.

Fortsätt läsa Frida Monsén om digital kompetens