Frida Monsén om digital kompetens

frida-monsen-teacherhack-2015
Frida Monsén, Digital utvecklingsledare, Fjällenskolan

”För mig handlar digital kompetens i grunden om demokrati och likvärdighet. Det är helt enkelt något vi måste arbeta med om vi vill ta läroplanens uppdrag på allvar.”

När Frida Monsén tog fram ett paket kring digital kompetens skapade hon fyra delar; hantera, skapa, dela och förstå. Här beskriver Frida Monsén sitt arbete med digital kompetens.

Frida Monsén om digital kompetens

För mig handlar digital kompetens i grunden om demokrati och likvärdighet. Det är helt enkelt något vi måste arbeta med om vi vill ta läroplanens uppdrag på allvar. När jag fick uppdraget att ta fram ett paket kring digital kompetens för våra sjätteklassare på Fjällenskolan var det dessa grundläggande värden jag utgick i från, och hittade en form där jag delade in den digitala kompetensen i fyra delar; hantera, skapa, dela och förstå. Under nästa läsår kommer alla kommunens grundskolor att arbeta med digital kompetens utifrån detta upplägg.

Att hantera informationsflödet

Att hantera informationsflödet kopplat till digitaliseringen är grundläggande för att hänga med i samhällsutvecklingen och att på egen hand kunna fördjupa och bredda sina kunskaper kring olika ämnen. I det ingår allt från digitala lässtrategier, kunna sortera och strukturera ett stoff till bra sökstrategier och källkritik.

Att själv kunna skapa

Att själv kunna skapa med hjälp av digitala verktyg och delta som aktiv producent i informationsflödet är också en viktig del för att kunna göra sin röst hörd. Att behärska många olika digitala uttrycksformer som film, bildredigering, webbtexter eller spel ger ännu större möjligheter till kreativitet och frihet.

Att dela

När du har skapat något och vill dela det med andra finns det en rad saker som du behöver känna till. Förutom olika plattformar att samarbeta och dela med sig av sitt material behöver vi som arbetar i skolan också se till att våra elever är väl insatta i såväl juridik som etik kopplat till nätet. Vad gäller kring upphovsrätten? Vad är egentligen straffbart? Vad är ett schysst förhållningssätt i olika forum?

Att förstå kod

Sist, men inte minst, behöver vi ge alla våra elever möjlighet att förstå den digitala världen och den kod den är uppbyggd av. Att själv kunna skriva kod är kanske inte nödvändigt för alla, men att förstå sambandet mellan kod och algoritmer och våra aktiviteter på nätet är en nödvändig källkritisk förståelse. Att tidigt introducera datalogiskt tänkande är att ge eleverna en chans att bättre förstå sin samtid.

Text: Frida Monsén, Digital utvecklingsledare, Fjällenskolan, Järfälla kommun