Digital Musik

Kursplanen i musik har tre huvudsyften: att spela och sjunga, skapa och gestalta samt att analysera och samtala. Alla tre syftena påverkas av vårt digitaliserade samhälle.

Vi kan spela och sjunga med folk på andra sidan jorden via Skype, precis som Helena från Bergsskolan i Luleå har gjort.

Vi har fått nya verktyg att skapa med. Garageband och liknande program gör det lätt att skapa egen musik och dela med sig av den.

Vikten av att kunna analysera och samtala om musik är mycket relevant eftersom vi möter musik som påverkan på oss i allt från dataspel till nyhetsinslag.

Något vi faktiskt saknar i kursplanen i musik är kunskap om upphovsrätt. Musikindustrin har ju blivit väldigt förändrad sedan några år tillbaka och upphovsrättens existens måste lyftas fram tydligare. Kanske är det i analys och samtalsdelen som vi kan ta upp och problematisera.

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.
 
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
– skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
– analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i musik