Patrik Sandström om flippad fysik

Patrik Sandström, ma/fy-lärare, Norra Real
Patrik Sandström, ma/fy-lärare, Norra Real

Patrik Sandström undervisar i Fysik och Matematik på Norra Real i Stockholm. Tillsammans med kollegorna Daniel Barker och Lars Adiels, har Patrik varit del i ett forskningsprojekt om flippat klassrum, Jippi, för att undersöka effekterna av undervisningen.

Här berättar Patrik om hur han ser på effekterna av digitaliseringen av undervisningen.

Digitaliseringen av skolan vänder ju upp och ner på synen av en lärare. Det är inte längre vi som sitter inne på all kunskap utan eleverna behöver bara googla för att få svar på en fråga. Jag är övertygad om att detta är en fördel snarare än en nackdel för oss lärare. Vi har nu verktyg som gör att vi kan tänka i helt nya banor kring hur vi lär ut. Dörrar öppnas in till andra lärares klassrum som kan dela med sig av goda idéer. Själv har jag valt att flytta ut teorigenomgångarna från klassrummet för få tid till reflektion och diskussion i klassrummet genom att låta eleverna titta på ett kort filmklipp och svara på några korta frågor innan lektionen. Eleverna sätts i aktivt arbete i stället för att de blir passiva lyssnare.

Rent praktiskt tänker jag främst på att man med hjälp av digitala verktyg kan demonstrera nästan allt för sina elever. Man måste inte förlita sig på att utrustningen finns på skolan. I stället för att leta i beställningskataloger efter dyr utrustning kan jag leta efter simulationer eller inspelningar online. Man ska nog inte förringa vikten av att visa häftiga demonstrationer i klassrummet, men ursäkten att inte visa hur ett fenomen fungerar, för att utrustningen inte finns på skolan, gäller inte längre.