Den som är utan skuld, skriver första tweeten

I sociala medier uppstår ibland så kallade drev. Det är när många personer och medier reagerar tillsammans mot någon annan. En tweet från Justine Sacco fick till exempel enorma konsekvenser för henne. Här används en vanlig företeelse i sociala medier för att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Uppdrag

Berätta om Saccos öde eller låt eleverna läsa artiklarna nedan. Resonera om hur vi kan se på Justine Saccos, Sam Biddles och ”hatarnas” agerande utifrån Konsekvensetik, Avsiktsetik och Situationsetik.

Material

Tidsåtgång

1-2 lektioner

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav (åk 6) som kan uppnås

Eleven kan föra /…/ resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som /…/ och använder några etiska begrepp på ett /…/ fungerande sätt.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra /…/ underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett /…/ sätt.


Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese