Analys av Facebooks datapolicy

Var och hur lagras min data? Vem äger min data? Vad betalar vi med när en tjänst är gratis? Den här uppgiften handlar om att läsa och analysera texter som blir allt mer vanliga i en digital vardag – datapolicys. Vid sidan av den språkliga träningen reflekterar eleven om konsekvenser av att acceptera olika typer av användaravtal.

Uppdrag

Den här lektionen utgår från Facebooks datapolicy eftersom det är ett elevnära användaravtal. Uppdraget är att läsa igenom datapolicyn och resonera om vad innehållet innebär för användarnas integritet. Förslag på diskussionsfrågor: Hur är texterna utformade? Vem äger användarens lagrade data? Hur kan tjänsten vara gratis?

Material

Tidsåtgång

En eller två lektioner

Inspirationsmaterial

Ett aktuellt case som berör avtalstexter och fått stor uppmärksamhet är Samsung Privacy Policy Details (se lektionstips i engelska). Anledningen var ett stycke i deras användaravtal som påminde om en fras ur George Orwells dystopiska verk 1984. Samsung justerade sitt avtal den 10 februari 2015. Kanske inleda lektionen med att visa detta exempel?

tweet-samsung-orwell
Bildtext: I tweeten har Jennifer Zhang lägger utdrag ur Samsungs användaravtal (innan uppdatering 10 februari 2015) och George Orwells 1984 (gult) bredvid varandra.

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6 samt 7-9

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.


Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese