Introduktion till programmering i Kojo

Kojo är en programmeringsmiljö för att lära sig programmera i språket Scala. Det finns översatt till svenska av professor Björn Regnell och han har också tagit fram bra resurser för att använda både för elever och lärare.

På Sjöstadsskolan har vi använt Kojo från årskurs 2 och uppåt. Det är det verktyg vi använder i vår studie om vi kan använda programmering som stöd för inlärning av matematiska begrepp.

Här är den guide som eleverna i år 5 haft som grund när de varit lärare i årskurs 3. Planering år 3

Exempel från guiden:

Introduktion av KOJO

Man kan lära sig språk som gör att man kan programmera datorer och robotar. Det finns flera hundratals språk som fungerar på olika sätt. Det finns många olika sätt att programmera, men det finns vissa saker som är lika i alla språk. Ni kommer få lära er några sådana begrepp.

Nu ska vi använda ett språk som heter Scala. Det gör vi genom att använda verktyget Kojo, som är gjort för att det ska vara lättare att lära sig programmera.

Visa bilden på SMART-board. Berätta det som står på bilden. Visa också var de kan spara “Arkiv”.

Instruktion KOJO