Att prata om PORR

Porr är idag bara en knapptryckning bort. Internet har en förmåga att plocka fram pornografiskt material i de mest oväntade situationer. En del av våra elever kanske bara råkat hamna på fel sida, eller sett reklam för olika porrsidor i andra forum. En del söker sig dit självmant för att utforska sin egen och andras sexualitet. Eftersom det är så närvarande i den miljö eleverna oftast befinner sig i, måste vi ta upp och diskutera porr i skolan. Det är inte så lätt, varken för lärare eller elever, men bara för det, kan vi inte ducka för uppgiften.

I den här lektionen har jag valt att utgå från ett historiskt perspektiv på porr. Det gör att det hamnar lite längre bort från oss själva, men ger bra ingångar till diskussioner om hur normer, ideal och moral har skiftat genom tiderna. Jag har använt materialet i årskurs 8 och 9 på biologilektioner i anslutning till temat Kärlek, sex och samlevnad, men det kan lika gärna behandlas inom historia, religion eller samhällskunskap till exempel.

Centralt innehåll från Biologi 7-9:

  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Eftersom porr är ett känsligt ämne och jag vill att eleverna ska våga uttrycka sig, kommer jag inte dokumentera diskussionerna och därmed inte heller använda lektionen som underlag för bedömning.

Att läsa inför lektionen:

Stödmaterial från skolverket

Material från RFSU: Samtala om pornografi i skolan

Medierådets utredning Koll på porr

Material till lektionen: 

Keynote med bilder och övningar

postit-lappar

Tidsåtgång: 80 minuter

Genomförande:

1. Inledande frågor med hjälp av mentimeter.com

Har du kommit i kontakt med porr någon gång?

Vad tycker du om porr?

2. Keynote med bilder och uppgifter 

bild 1: Vad är porr? Skriv på postit-lappar under 5 minuter. Samla på vägg.

bild 2: Vad är inte porr? Skriv på postit-lappar under 5 minuter. Samla på vägg

Jämför resultaten. Är alla överens? Finns det tydliga skillnader? Hur drar vi gränser?

bild 4:  Vilka tankar får ni kring synen på kvinnan för 30.000 år sedan? Vad tror ni att figuren hade för funktion?

bild 5:  Vad säger motivet oss? Hur verkar relationen mellan de bägge männen? Vem är äldst? Vilka är de? Vad tycker mannen som att bli tagen på? Varför hade man en sån här bild på en kruka? Vad kan vi ana att man ansåg om pedofili under antiken? Homosexualitet?

bild 6: Hur ser dagens ideal ut? Vad är sanningen? Hur skapas ideal egentligen?

bild 7: Vad säger det här om kvinnans sexualitet? Varför kunde kvinnor bara köpa oralsex? Varför fick oskulder första gången gratis?

bild 8: Bör pornografi förbjudas?  Skriv postitlappar, för och emot. 5 min kortskrivning.

3. Avslutning