Digital Fysik

I skriften Naturvetarna förändrar samhället finns flera exempel på hur samhället påverkats av naturvetenskapliga upptäckter. Radiotekniken till exempel har förändrat världen så fullständigt att vi idag har svårt att tänka oss en värld utan denna elektromagnetiska informationsförmedlare.

Fysiken i naturen och samhället

Kursplanen i fysik innehåller mycket riktigt ”hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik” (centralt innehåll i årskurs 7-9). Så, på fysiken kan vi verkligen nörda loss och undersöka hur det trådlösa nätverket fungerar, på frekvensnivå! Samtidigt finns det oro och negativ propaganda kring trådlös teknik. En annan viktig del av den digitaliserade fysiken är därför källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner.

Elkonsumtion och elberoende

I årskurs 7-9 ska fysiken också behandla ”elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället”. På bara ett par år har grenuttaget seglat upp som det allra viktigaste tillbehöret för en konferens. Har vår elkonsumtion förändrats i takt med digitaliseringen?

Fysiken och världsbilden

Här kan vi även resonera om vad radiotekniken fått för betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Och att behandla ”några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen” finns redan i fysikens centrala innehåll i årskurs 4-6. Där står det även om ”elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning”.

Den smarta telefonen

För årskurs 4-6 kan smarta telefoner användas som exempel på fysikaliska fenomen. Vad händer i batteriet när det laddas? Vad kan man göra för att spara batteritid? Hur hänger det ihop?