Välkommen

Världens första hackers var studenter på MIT som byggde på en modelljärnväg. En förbättring av järnvägen var då ett hack. Den som utförde hacket var en hacker. I Teacherhack är läroplanen vår modelljärnväg. Vi har använt oss av befintliga styrdokument och hittat hur vi i alla ämnen kan anpassa innehållet så att det bättre passar in i en digital värld.

Vissa ämnen är lättare än andra. Alla ämnen kan dra nytta av digitala verktyg, men för vissa ämnen är det framför allt innehållet som måste förändras för att det digitala samhället ska få plats. Det handlar inte om att lägga till mer stoff i en redan full agenda. Det handlar om att välja ett annat perspektiv på det vi redan gör i skolan.

Hackandet är en ständigt pågående process. Vi hittar nya vägar, nya synsätt och ännu bättre metoder. Därför är det här inget statiskt dokument. Vi välkomnar kommentarer som kan ta oss framåt och fler perspektiv. Alla lektionstips är till för att omarbetas för att passa den egna gruppen. Vi ser gärna att kommentarsfälten fylls med exempel på hur lektionerna kan varieras beroende på grupp.

Happy hacking! /Karin & Terese